(Ill.foto: Colourbox)

Kan en medarbeider kreve ny ferie ved sykdom?

Publisert: 10. oktober 2018 kl 09.33
Oppdatert: 10. oktober 2018 kl 09.33

Etter ferieloven § 9 (1) kan en arbeidstaker som blir syk under ferieavvikling kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Her er det verdt å merke seg at lørdager også regnes som virkedager. Tidligere måtte man være syk i 5 dager eller flere, men dette er endret.

100 prosent arbeidsufør

Krav på utsatt ferie forutsetter imidlertid at den ansatte var 100 prosent arbeidsufør i sykdomsperioden. Gradert sykemelding vil ikke være tilstrekkelig til krav på utsatt ferie, og kravet tilsvarer kun de virkedagene den ansatte var helt arbeidsufør.

Norsk eller utenlandsk legeerklæring?

I tillegg må kravet kunne dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at vedkommende er tilbake i arbeid. Kravet om ugrunnet opphold skal ikke tolkes for strengt arbeidstakeren må få tid til områ seg noe før eventuell utsettelse kreves. Videre er det ikke noe krav om norsk legeerklæring en erklæring fra lege i utlandet er like godt egnet til å dokumentere arbeidsuførheten.

Saken fortsetter under annonsen

Når skal ny ferie tas ut?

Arbeidstakeren har for øvrig krav på at den utsatte ferien avvikles innen det samme ferieåret. Dersom den ansatte ønsker det, kan det imidlertid avtales at ferien flyttes til det neste året. Virksomheten bør være oppmerksom på at dersom arbeidstakeren har vært syk i hovedferieperioden (mellom 1. juni og 30. september), har vedkommende ikke krav på å ta ut erstatningsferien innenfor den samme hovedferieperioden. Dette kan imidlertid også avtales såfremt arbeidstaker går med på det.

Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. Johansen har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Vibeke Holm er advokat i Advokatfirmaet Grette og har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt. Har du spørsmål om juss i arbeidslivet som er av allmenn interesse, send spørsmål direkte til jejo@grette.no eller viho@grette.no.

Merk også at ferielovens bestemmelser kun gjelder for den lovbestemte ferien på 25 virkedager i året. Hvis den aktuelle ferieperioden som den ansatte krever erstattet overstiger lovens grense, har arbeidstakeren følgelig ikke et rettslig krav på utsatt ferie.

BRANSJEJUS:

Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, et selskap som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. Johansen har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Vibeke Holm er advokat i Advokatfirmaet Grette og har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt. Har du spørsmål om juss i arbeidslivet som er av allmenn interesse, send spørsmål direkte til jejo@grette.no eller viho@grette.no. www.grette.no

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb