Ill.foto: Colourbox

Kan unge arbeidstakere jobbe ubegrenset?

Publisert: 1. mars 2019 kl 11.22
Oppdatert: 16. november 2021 kl 18.44

Hei,

I min butikk har jeg mange unge ansatte som jobber deltid ved siden av skolen. Vi ansetter som regel kun ungdommer som har fylt femten år, men med noen få unntak. Er det noen grenser for hvor mye de som er under 18 år kan jobbe? Noen har et ønske om å jobbe på dager hvor det etter all sannsynlighet egentlig er skole, og jeg lurer på om dette er noe jeg som arbeidsgiver må ta hensyn til når jeg setter opp vakter. 

Innledningsvis kan det nevnes at den nedre grense for lovlig arbeid i Norge er 13 år. Videre gjelder det forskjellige regler ut i fra om arbeidstaker er under 15 år eller skolepliktig, og over 15 år og ikke skolepliktig.

I tillegg finnes det begrensninger for hvor mye barn mellom 15 og 18 år har lov til å jobbe, og disse begrensningene reguleres i hovedsak av Arbeidsmiljøloven kapittel 11.

Hvem er skolepliktige, og kort om det som er viktig å være klar over for disse barna

Saken fortsetter under annonsen

Det første som kan være lurt å være klar over er hvem av dine ansatte som er skolepliktige. For disse barna er reglene veldig strenge. Barn er skolepliktige helt til de har fullført ungdomskolen (1. til 10. trinn).

Kort fortalt kan barn i denne kategorien bare utføre "lett arbeid". Alminnelig butikkarbeid som du viser til, kan være arbeid som anses som "lett arbeid". Men dette kommer naturligvis an på intensiteten av arbeidet og hvilke krav til effektivitet som stilles til barna.

Det viktigste du trenger å tenke på for disse barna, er at du ikke tillater dem å jobbe mer enn det som fremgår av arbeidsmiljøloven § 11-2 annet ledd bokstav a-c. Reglene her fremgår tydelig av loven. Barn kan ikke jobbe mer enn 2 timer om dagen, og maksimalt 12 timer i uken når vedkommende har skoleundervisning.

Barn som er skolepliktige eller under femten år må dessuten ha samtykke fra foreldrene/foresatte før man ansetter.

Viktig å tenke på angående arbeid utført av barn som ikke er skolepliktige

Når det gjelder de som er over femten år, og som ikke er skolepliktige, gjelder at de ikke kan jobbe mer enn 8 timer i døgnet, og 40 timer i uken. De fleste mellom 15 og 18 år er ferdig med ungdomskolen, og er derfor ikke skolepliktige.

Dette er ganske likt den alminnelige arbeidstid for voksne arbeidstakere, som etter loven er 9 timer per døgn og 40 timer i uken. En viktig forskjell er imidlertid at tidsrammen for arbeidstakere under 18 er absolutt, noe som vil si at de ikke kan jobbe overtid.

Saken fortsetter under annonsen

Lett arbeid

For barn under 18 år som er ferdig på ungdomsskolen, gjelder ikke begrensningen om at det bare kan utføres "lett arbeid". Dette betyr at disse ungdommene både kan jobbe lenger og utføre mer fysisk krevende arbeid. Grensen går der arbeidet vil være til skade for "barnets sikkerhet, helse, utvikling og skolegang", jfr. § 11-2 tredje ledd.

Det virker som om du har reagert på at arbeidet kan gå utover skolegangen til dine unge ansatte, og derfor bør du være særlig oppmerksom på denne begrensningen.

Mengde

I ditt tilfelle blir det interessante spørsmålet hvor mye og når ungdommene kan jobbe før det er til skade for deres skolegang. Det er igjen viktig å ikke glemme at 8 timer i døgnet, og 40 timer i uken utgjør den absolutte ytre ramme for lovlig arbeidstid. Det begrensningen om skade for skolegang innebærer, er at ungdommenes lovlige arbeidstid kan bli mindre enn denne ytre rammen.

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor denne grensen går, for den vil være forskjellig fra barn til barn, og hvordan deres skoledag er lagt opp osv. Det du imidlertid må gjøre, er å foreta en risikovurdering av arbeidstypen og arbeidsmengden du vil at ungdommene skal utføre.

Dialog med foreldrene

Saken fortsetter under annonsen

Videre har du en plikt til å informere ungdommenes foreldre/foresatte og verneombudet om hvilket arbeid du ønsker at ungdommene skal utføre. Dette følger av forskrift av 6. Desember 2011 nr. 1355.

Et viktig poeng her er at ungdommene ikke er myndige. Dette betyr at den arbeidsavtalen du inngår med dem ikke er bindende, med mindre foreldrenes samtykke foreligger. Det kan godt være at foreldrene til dine unge ansatte har noe å si på hvor mye de kan arbeide ved siden av skolen. Det er foreldrene som bestemmer. Gjennom samtaler med foreldre kan man kunne komme frem til en løsning som fungerer for alle parter.

BRANSJEJUS I CONVENIENCE

Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål.

Johansen har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt.

Saken fortsetter under annonsen

Vibeke Holm er advokat i Advokatfirmaet Grette og har arbeidsrett og pensjon som sine spesialfelt.

Har du spørsmål om juss i arbeidslivet som er av allmenn interesse for bransjen, send spørsmål direkte til jejo@grette.no eller viho@ grette.no.

 

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Saken fortsetter under annonsen

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Ledige stillinger – Conveniencejobb