Foto

Istock

Få kontroll på næringsmiddelfarer med ISO 22000

av: Standard Online
Publisert: 8. november 2023 kl 11.40
Oppdatert: 9. november 2023 kl 15.49
Foto

Istock

­Næringsmiddeltrygghet med ISO 22000

Næringsmiddeltrygghet er definert som en forsikring om at maten som produseres ikke vil forårsake en alvorlig helseskade for forbrukeren når den tilberedes og spises. Trenger din virksomhet råd om ulike risikometoder som benyttes for å styre de ulike farene? Det kan våre rådgivere i Standard Norge bistå med.

ISO 22000 er basert på HACCP-prinsippene i Codex Alimentarius og har en risikobasert tilnærming både på organisatorisk og operasjonelt nivå. Reelle og potensielle farer skal identifiseres, vurderes og håndteres. Det er flere typer risiko som kan påvirke næringsmiddeltryggheten. For eksempel er en stor andel av råvarene som benyttes i matproduksjon importert fra andre land. Det er derfor viktig å ha god kontroll på leverandørene sine og de råvarene de leverer. Næringsmiddelfarer kan også være knyttet til produksjon (lokaler, utstyr og metoder) og personell.

Trenger dere rådgiving i risikometoder?

Vår rådgiver Torill Strand kan bistå med rådgiving i ulike risikometoder som benyttes for å styre de ulike farene, som HACCP (mattrygghet), VACCP (matsvindel) og TACCP (matforsvar). Risiko knyttet til matsvindel kan man dokumentere i en sårbarhetsanalyse (VACCP), mens råvarenes iboende mattrygghetsfarer kan vurderes i mattrygghetsanalysen (HACCP). Interne og eksterne trusler vurderes i matforsvarsanalysen (TACCP), dette kan for eksempel dreie seg om ideologisk motiverte angrep/terror eller sabotasje fra misfornøyde ansatte.

Torill er revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000. Hun har unik kompetanse og mange års erfaring med GFSI-anerkjente standarder som FSSC 22000 og BRC Food, CoC-sertifiseringer som MSC CoC, ASC CoC og GLOBALG.A.P. CoC, samt standarder for fôr-, fôringredienser og akvakultur, for eksempel innen GLOBALG.A.P., ASC og FEMAS.

Hun bidrar med kapasitet, erfaring og kunnskap, enten det gjelder oppbygging og implementering av et ledelsessystem, bistand i en sertifiseringsprosess eller internrevisjon.

Les mer og ta kontakt med Torill Strand

Sertifisering er et kvalitetsstempel

ISO 22000 er ryggraden i den GFSI-anerkjente standarden FSSC 22000. For å oppnå FSSC 22000-sertifisering innen matproduksjon, må i tillegg kravene i ISO/TS 22002-1:2009 oppfylles sammen med spesifikke tilleggskrav fra FSSC-organisasjonen.

En virksomhet som er sertifisert etter ISO 22000 bekrefter med det at de håndterer, dokumenterer og har kontroll på prosesser og leverandører, og jobber med kontinuerlig forbedring. Dette reduserer risikoen for sykdom og kostbare tilbaketrekkinger og styrker varemerket og omdømme. Samtidig kan det gi et konkurransefortrinn, redusere matsvinn og forbedre kommunikasjonen mellom produsent, kunder og andre interessenter. Innleie av en erfaren rådgiver med spesialkompetanse vil derfor være en god investering for bedrifter som kanskje ikke besitter nødvendige ressurser eller kompetanse.

Et system som dekker flere standarder

Standarden følger den samme strukturen som andre ledelsesstandarder, som ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Dette gjør det enklere for virksomhetene å etablere et system som dekker flere standarder.

Vi hjelper deg å forbedre kvalitet og konkurranseevne

Våre rådgivere vil i samarbeid med bedriften utarbeide tidsplaner, kartlegge nøkkelprosesser og bistå med utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter som bidrar til å sikre god planlegging frem til en eventuell sertifisering. Selve sertifiseringen utføres av et uavhengig sertifiseringsorgan.

Les mer om ISO 22000 og våre rådgivingstjenester

Ledige stillinger – Conveniencejobb