Annonse
Det går mot lysere tider for hotell og serveringsbransjen som venter en vekst i bemanningen på hele 42 prosentpoeng. Foto: Karine Hildonen Henriksen

Sterkeste oppbemanningsplaner på 18 år

Norske arbeidsgivere forventer den største bemanningsøkningen på 18 år, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal, gjennomført blant 770 norske arbeidsgivere.

43 prosent av arbeidsgiverne forventer å ansette flere, mens bare 14 prosent forventer nedbemanning. Differensen, kalt netto bemanningsutsikter, er på +30 prosent (sesongjustert). Dette er det høyeste nivået siden undersøkelsen startet i 2003.

Sett i gang opplæringstiltak

Samtidig svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

– Vi har sett stigende optimisme de siste fem kvartalene, men bemanningsplanene som vi nå ser i fjerde kvartal, er mer optimistiske enn vi noensinne har sett. Vi merker godt hos våre kunder at konkurransen om arbeidstakerne øker, både blant norske og utenlandske. Arbeidsgivere Norge rundt må tenke alternativt for å få tak i arbeidskraften de trenger, blant annet ved å sette i gang opplæringstiltak av eksisterende ansatte, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Oppgang i alle bransjer

Undersøkelsen indikerer at det vil skapes nye jobber i alle bransjer i hele Norge. Bemanningsutsiktene er positive for alle syv bransjekategorier, for første gang siden starten av pandemien.

Arbeidsgiverne forventer den største bemanningsøkningen i bygg og anlegg og annen produksjon, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +50 og +57 prosent. Den største endringen fra forrige kvartal er imidlertid i kategorien hotell og servering, som øker med 42 prosentpoeng.

Knapphet på faglært arbeidskraft

– Nå som grensene åpnes igjen er det særlig bransjene som er avhengige av mye utenlandsk arbeidskraft som skal ansette. Men det er stor usikkerhet om hvor mange som faktisk kommer tilbake til Norge. Flere arbeidsgivere enn noen gang svarer i undersøkelsen at de sliter med rekruttering, sier Brath.

Det er særlig faglært arbeidskraft det begynner å bli knapt på. 10 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de har store vansker med å rekruttere kompetente medarbeidere, mens 56 prosent har noen vansker.


 

Annonse
Annonse
Annonse