SSB

Stor etterspørsel etter arbeidskraft

Publisert: 27. januar 2022 kl 08.51
Oppdatert: 27. januar 2022 kl 08.51

Statistikken antall arbeidsforhold og lønn viser at sesongjusterte tall for antall økte med over 58 000 fra august til november. Den positive utviklingen i antall jobber startet i mai og fortsatte etter at samfunnet gradvis åpnet opp.

− De foreløpige tallene for desember viser det samme bildet, med en økning i antall jobber på 0,3 prosent, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Fra august til november ble det 16 000 færre arbeidsledige og 25 000 flere sysselsatte personer, viser sesongjusterte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen.

─ At sysselsettingen har steget mer enn arbeidsledigheten har falt betyr at personer som tidligere sto helt utenfor arbeidsmarkedet har begynt å jobbe, sier Køber.

Selv om arbeidsledigheten nå samlet sett er tilbake på samme nivå som før koronapandemien startet og sysselsettingen har økt den siste tiden er det fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft og rekordmange ledige stillinger.

(Kilde:SSB)

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb