Arne Kongsnes
Redaktør i Mat og marked
Arne Kongsnes er redaktør i Mat og marked (tidligere Matindustrien). Han er utdannet journalist og har lang fartstid som redaktør i dags- og fagpresse.

Unngikk streik i bryggeriene

Nyheter

Sunnhetsprisene utsatt

Nyheter