Annonse
Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.

God kundevekst og stabil lønnsomhetsutvikling

Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft. Stabil og effektiv matvareforsyning er svært viktig i dagens hverdag, en tid som er preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.

Lønnsom vekst i hard konkurranse

Driftsinntektene i 2019 var på 90 504 millioner kroner. Dette er en økning på 3,1 prosent og gjenspeiler kundeveksten i et marked preget av økt konkurranse og svak vekst. Driftsresultatet (EBIT) er forbedret til 3 650 millioner kroner i 2019. Det ga en driftsmargin (EBIT) på 4,0 prosent. Årsresultatet var på 2 746 millioner kroner, som tilsvarer en margin på 3,0 prosent av driftsinntektene.

- Bedre handleopplevelser resulterte i god kundevekst, lønnsom drift og fortsatt mulighet til satsing fremover, sier konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Sammenlignbar vekst i NorgesGruppen var 0,4 prosentpoeng bedre enn veksten i dagligvaremarkedet. MENY ble markedets vekstvinner med 3,4 prosent. KIWI forsterket sin markedsposisjon både innen sammenlignbar vekst og nye butikker.

SPAR vant flere kunder i 2019, og Joker opprettholdt sin sterke distriktsprofil og markedsposisjon.

Betydelige investeringer

I 2019 investerte selskapet 4,7 mrd. kroner i bedre handleopplevelser, mer effektiv drift og i flere miljøvennlige løsninger.

Samtlige satsningsområder innen sunnhet og folkehelse utvikler seg i riktig retning. I 2019 handlet kundene mindre fett, salt og sukker – samtidig som de handlet mer frukt og grønt, spiste grovere bakervarer og kjøpte flere nøkkelhullsprodukter.

Matsvinnet er redusert med 24 prosent siden 2015, og ASKO produserte i 2019 mer fornybar energi enn sitt totale forbruk.

Stabil vareflyt i en krevende periode

På Kiwi har de innført Antibac der kundene kan rense både hender og håndtak på handlekurven. Foto: Karine Hildonen Henriksen

- Vi jobber for at kundene skal ha tilgang til mat over hele landet, også under ekstraordinære omstendigheter. Stabil og effektiv matvareforsyning er svært viktig i en hverdag preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.

Foto: Karine Hildonen Henriksen

- Matforsyning er definert som en samfunnskritisk funksjon. Når våre kunder og ansatte opplever en hverdag som er veldig annerledes enn for få uker siden, betyr stabil lønnsomhetsutvikling i 2019 først og fremst at vi står godt rustet til å håndtere en usikker framtid, sier Runar Hollevik.

Annonse
Annonse