Annonse
Arkivfoto: Karine Hildonen Henriksen

Regjeringen ønsker ikke forbud mot hjemmevask av bil - Virke etterlyser mer kommunal informasjon om bærekraftig bilvask

Per i dag er det et fåtall norske kommuner som har lagt til rette for egne innbyggere kan ta gode miljøvalg ved selvvask av egne kjøretøy.

Det var Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum som nylig stilte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skriftlig spørsmål om statsråden kan slå fast at regjeringen ikke kommer til å innføre forbud eller innstramning i regelverket for vask av egen bil eller kjøretøy.

Ingen planer om begrensninger eller forbud

Bakgrunnen for spørsmålet er flere medieoppslag om bilvask der man har henvist til Sverige, der flere kommuner har innført forbud mot hjemmevask av bil. Dette av hensyn til lokal forurensningsfare. Mandag 8.juni besvarte statsråden på Vedums spørsmål og bekrefter med dette at det ikke foreligger noen planer om å begrense muligheten for vask av egen bil på egen gårdsplass.

Ønsker bedre kommunal informasjon

Virke Servicehandel organiserer landets bensinstasjoner på kjede- og forhandlernivå. Bensinstasjonsnæringen har bilvask som en av sine viktigste satsningsområder. Virke Servicehandel ønsker ikke at Norge innfører tilsvarende restriksjoner ved hjemmevask av bil som i Sverige. Et slikt forbud vil fort bli en sovende bestemmelse som er vanskelig å håndheve i praksis. Samtidig ber leder av Virke Servicehandel, Iman Winkelman, flere kommuner sørge for at egne innbyggere kan få mer informasjon om hva som er den mest bærekraftige måten å få ren bil på:

Iman Winkelman i Virke Servicehandel. Foto: Karine H. Henriksen

- Trondheim kommune skriver på sine egne nettsider at nærmiljøet blir bedre av at bilen vaskes i en godkjent vaskehall fremfor på egen gårdsplass. Også Bergen kommune anbefaler egne innbyggere å vaske bilen i vaskehaller og viser til at vaskevannet er forurenset, sier Winkelman.

Vannet kan både inneholde tungmetaller og andre miljøgifter som gjør at naturen tar skade dersom det farlige avfallet ikke samles opp.

- Vi ber flere av landets kommuner legge til rette for at egne innbyggere kan ta gode miljøvalg på området for bilvask gjennom å informere egne innbyggere om de uheldige sidene ved hjemmevask av bil, sier han.

Trønderne ligger på bilvasketoppen i Norge viser tall fra Circle K. Med godt tilrettelagte vaskehaller, både maskinvask og selvvask, er veien kort for å fjerne veistøv og skitt fra bilene. Anlegget ved Circle K i Stjørdal er godt besøkt gjennom hele året. Arkivfoto: Karine H. Henriksen

På Trondheim kommunes nettsider kan vi blant annet lese følgende:

«Vaskemidler inneholder ofte skadelige stoffer. Sammen med olje og miljøgifter fra bilvasken skylles mye av dette ut i naturen. Vasker du bilen hjemme går skyllevann til sluket og i mange tilfeller videre rett ut i bekken. Dette er skadelig for fisk, dyreliv og plantene i og langs vannet. Det beste du kan gjøre for nærmiljøet ditt er å vaske bilen i godkjente vaskehaller der det er system for håndtering av slikt vaskevann. De har sandfang og oljeutskiller som reduserer innholdet av forurensende stoffer i avløpsvannet».

Skuffet over Oslo kommune

Mange kommuner har gode informasjonskanaler til egne innbyggere som består av både nettsider, Facebooksider og egne informasjonsbrosjyrer som jevnlig distribueres til egne innbyggere.

Mange bensinstasjonskjeder satser stort på bilvask der vannet blir renset etter bruk. Ved Hotvedts avdeling som ligger ved Storo i Oslo merker de en økt etterspørsel etter børsteløs bilvask. Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Virke Servicehandel mener disse informasjonskanalene egner seg godt til å legge til rette for at flere innbyggere kan ta gode miljøvalg gjennom informasjon om utfordringene ved hjemmevask av bil.

- Det er skuffende at få kommuner foreløpig har grepet tak i denne utfordringen, og spesielt skuffende at Oslo kommune som europeisk miljøhovedstad ikke har vært på ballen i dette spørsmålet.

- Vi kontaktet nylig Oslo kommune med forespørsel om å dele informasjon på egne nettsider om bærekraftig vask av egen bil. Svaret vi fikk tilbake fra kommunen var at de ikke hadde anledning til dette selv om de har en storstilt satsning på kommunal informasjon om klima og miljø via nettstedet klimaoslo.no. Oslo er kommunen med landets største bilpark, og funn fra Virkes spørreundersøkelser viser at en av fem vasker bilen selv i hovedstaden. Det ville vært bedre for natur og miljø om flere oppsøkte godkjente vaskehaller for å unngå at avløpsvannet havnet på avveie, avslutter Winkelman.

Vedums spørsmål til Rotevatn og svar på dette finner du her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=79969

Trondheim kommunes nettsider der bilvask er omtalt: https://trondheim2030.no/2017/05/12/bilvasken-bidra-bedre-naermiljo/

Annonse
Annonse
Annonse