(Ill.foto: Colourbox)

Varslingsrutiner i butikken

Publisert: 14. mars 2018 kl 12.10
Oppdatert: 14. mars 2018 kl 12.10

Hei!

#Meetoo-kampanjen har satt et virkelig fokus på seksuell trakassering. Vi er ikke kjent med tilfeller av trakassering i vår bedrift, men ser at dette kan oppstå overalt. Hvordan kan vi forberede oss på noe sånt?

Som arbeidsgiver har man plikt til å iverksette tiltak for å forebygge trakassering på arbeidsplassen.  Likestillingsloven oppstiller et klart forbund mot seksuell trakassering, og pålegger arbeidsgivere en plikt til å forebygge. Plikten til å forebygge trakassering følger også av kravene til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljøloven.

Seksuell trakassering er definert som

Saken fortsetter under annonsen

"uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes".

Et forebyggende tiltak vil eksempelvis være å skape en forståelse av hva trakassering er, og gjøre det klart at det er null-toleranse for dette på arbeidsplassen. Det kan også være gode grunner til å utarbeide egne retningslinjer om seksuell trakassering og hvordan dette skal håndteres, gjerne i samarbeid med de ansatte.

I tillegg er det viktig å ha gode rutiner for varsling generelt i bedriften. Fra 1. juli i fjor ble omtrent alle bedrifter også pålagt å ha varslingsrutiner. De forholdsvis nye reglene innebærer at alle varslingsrutiner skal klargjøre hvordan arbeidstakere skal gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold internt, og hvordan et slikt varsel skal håndteres internt. Gode rutiner signaliserer at man tar de som melder fra på alvor.

Med #Meetoo-kampanjen har man fått en god anledning til både å skape forståelse blant de ansette, og ta tak i interne varslingsrutiner. Anledningen kan også benyttes til å minne og oppfordre medarbeidere til å benytte seg av disse og til å si i fra om eventuell tilfeller av trakassering.

Bransjejus i Convenience er levert av Advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma, og de har som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål.

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Saken fortsetter under annonsen

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Ledige stillinger – Conveniencejobb