Annonse

31 ran mot kiosk, bensin og servering i 2018

Tekst og foto: Karine Hildonen Henriksen i CONVENIENCE KARINE@ASKMEDIA.NO

Til sammen utgjør ran mot vår bransje om lag 60 prosent alle ran begått mot handel og service i 2018, hvor det totale tallet var på 55 ran. Per i dag finnes det ikke noen god offisiell oversikt over hvem og hvilke næringer som blir ranet i Norge.

Det kommer av at politiet ikke skiller mellom ran mot næringslivet eller mot privatpersoner. Det skilles heller ikke mellom ran i Norge og ran skjedd i utlandet, sier sikkerhetseksperten.

Kunnskapsbasert forebygging

I 2015 ble regelen om registrering av ran endret i politiet. Tidligere ble ran eksempelvis registrert mot forretning og kiosk, mot post, bank og taxi.

Ulempen med den nye registreringen der alt går i en stor statistikk, er at hvis man skal jobbe kunnskapsbasert, blir det utfordrende når man ikke vet hva som skjer. Når vi da også har fått store politidistrikter, og vet at ranerne går over grensene, kan det være problematisk i forhold til å jobbe forebyggende, sier Bjerke.

Av den grunn sender Bjerke tidvis ut ransvarsel til sine Virke-medlemmer, dersom det eksempelvis har vært flere ransforsøk i et geografisk område i landet.

Tråler nyhetsbildet

Spørsmålet er da hvordan man skal klare å forebygge når man ikke har en god oversikt over hvem som blir ranet.

Det er grunnen til at jeg hver dag tråler gjennom nyhetsbildet for å fange opp når og hvor det skjer ran i handelsnæringen, i tillegg til at jeg registrerer ran mot våre medlemmer. På bakgrunn av dette langer jeg en årlig rapport til våre medlemmer innen handels- og servicenæringen i Norge.

Jeg registrer eksempelvis sted, dato, type bedrift, bransje og hvordan ranet er begått med tanke på metode. Det vil si om det er brukt pistol, kniv, vold eller trusler eller andre ting, sier Bjerke.

Han understreker samtidig at han muligens ikke klarer å fange opp alle ransforsøk, av den grunn at det ikke finnes noen sikker registrering.

 

Geografiske forskjeller

I tillegg til dette, har Bjerke full oversikt over hvilke kjeder som er mest utsatt for ran, uten at han vil røpe dette for allmenheten.

Det jeg kan si er at en stor kjede innen KBS, ble utsatt for hele 10 ran i 2018.

I Bjerkes rapport kan han også kategorisere ran på sted, kommune og fylke.

Ut i fra det får jeg et godt bilde på hvilke områder som er mest utsatt. I 2018 ble det eksempelvis begått 7 ran i Oslo, 4 ran i Nordland, Troms og Finnmark, og 4 ran i Østfold, forklarer sikkerhetsrådgiveren.

Hvis vi ser på Nordland, Troms og Finnmark, var det to ran mot kiosker, og to ran mot bensinstasjoner. Årsaken til lave tall i nord, kan komme av at det er store geografiske avstander. Dersom du skal stikke av fra et sted, går det ofte bare en vei i hver retning.

Tidspunkt på døgnet

I rapporten kommer det også frem hvilken måned og når på døgnet ran blir begått.

Tallene viser at antall ran ofte øker i august, oktober og november, så blir det rolig i desember. Deretter øker tallene øker i januar, og i februar toppes statistikken, mens den igjen faller i mai, juni og juli. Det er med andre ord i mørketiden, og gjerne kvelds og nattestid, at de fleste ran skjer i Norge.

Enkel forebygging

For å sikre seg mot ran finnes det mange gode løsninger på markedet.

Ofte er argumentet, spesielt til mindre butikker, at det koster for mye med et integrert kontantløst kassesystem, selv om det er mulighet til å lease dette. Det enkleste tiltaket er å investere i en drop-safe, der du har en stor boks hvor store sedler settes inn, og hvis du ikke kan gi igjen, kan man si at man ikke tar i mot så store sedler fordi man ikke kan gi veksel tilbake, forklarer Bjerke.

Et annet grep, er at man også kan ha en kasse for kort, og en annen kasse for kontanter der man har et integrert cashguard system, slik som mange aktører har i dag.

 

Les hele saken i

Convenience 1/2018

- der du også ser grafene på ransutviklingen per kiosk, bensin og servering.

Convenience kommer ut seks ganger årlig og setter søkelys på dagens og morgendagens serveringssteder for travle mennesker.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Annonse
Annonse
Annonse