Annonse
Arkivfoto: Karine Hildonen Henriksen

Dagligvarebransjen jubler over grensehandelstiltak

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

− Budsjettforliket er et historisk gjennombrudd for å gi dagligvarebransjen likere konkurransevilkår med konkurrentene over grensen. Regjeringen og særlig FrP fortjener honnør for solide grep for å få arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, jubler Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

8 200 flere arbeidsplasser

Anslag fra dagligvarekjedene viser at opp mot 75 prosent av nyansettelsene som har kommet som følge av at nordmenn nå handler dagligvarer i Norge og ikke i utlandet, er unge under 25 år. Samtidig viser en rapport fra Menon Economics at varig stans i grensehandelen kan gi 8 200 flere arbeidsplasser bare i dagligvarehandelen og på Vinmonopolet.

Større grensehandel enn tidligere antatt

Kunnskapsnivået om grensehandelens omfang, og hvordan det påvirker utviklingen i norsk kosthold, er derimot lavt. En enkeltstående pilotundersøkelse fra SSB, viser at i september 2019 grensehandlet nordmenn for hele 2 milliarder kroner. Det indikerer at grensehandelen er klart større enn man tidligere har trodd. Samtidig viser undersøkelsen at halve handlekurven bestod av tungt avgiftsbelagte varer.

− Neste steg fra regjeringens side må være å innfri løftet om å etablere et grensehandelsbarometer. Dette må gi jevnlig og oppdatert informasjon om både grensehandelens omfang, og hvilke varer nordmenn kjøper i utlandet. Dagens kostholds-statistikk fra Helsedirektoratet måler kun utviklingen på varer kjøpt i Norge.

− Dagligvarebransjen har gjennom mange år samarbeidet med myndighetene om å få folk til å velge sunnere varer. Nå er tiden overmoden for å få på plass et presist kunnskapsgrunnlag om den faktiske kostholdsutviklingen. I tillegg bør regjeringen snarest få på plass en stortingsmelding som gir ytterligere kunnskap om grensehandelen og dens ringvirkninger, slår Størksen fast.

Annonse
Annonse
Annonse