(Ill.foto: Colourbox)

Fallende optimisme i reiselivet

Publisert: 22. juni 2018 kl 15.16
Oppdatert: 22. juni 2018 kl 15.16

Om lag 1350 bedrifter har svart på NHOs økonomibarometer for andre kvartal, som kartlegger bedriftenes markedssituasjon- og utsikter. Undersøkelsen viser at det er en nedgang i optimismen i reiselivet:

  • 88 prosent mener markedsutsiktene er gode eller forblir uendret det neste året. 28 prosent tror markedsutsiktene blir bedre. Sammenlignet med foregående kvartal svarte 43 prosent bedre.
  • 86 prosent av reiselivsbedriftene mener markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. 29 prosent mener den er god. Sammenlignet med foregående kvartal svarte 35 prosent at markedssituasjonen er god.

Selv om vi ser en nedgang i optimisme blant våre medlemmer, er reiseliv fortsatt en av de mest optimistiske næringene sammenlignet med andre næringer. Den fallende optimismen er allikevel verdt å merke seg. De siste årene har vi fått en flypassasjeravgift, en momsøkning, og i 2017 så vi en utflating av turistveksten etter tre år med sterk vekst til Norge, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Skattelette i form av den lovede verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder er uteblitt. Mange av de frittstående og historiske hotellene er frustrerte over dette, og utålmodigheten er økende. Det er klart at slike løftebrudd påvirker bedriftenes fremtidsutsikter, fortsetter Krohn Devold.

Annonse

Fortsatt en av de mest optimistiske næringene

Sammenlignet med andre næringer i NHO, ligger reiseliv noe under gjennomsnittet når det gjelder markedssituasjonen til bedriftene:

  • 34 prosent av NHO-bedriftene mener markedssituasjonen er god, mens 29 prosent av reiselivsbedriftene mener det samme. 14 prosent svarer at situasjonen er dårlig, mens for NHO totalt er tallet 11 prosent.

Reiseliv ligger imidlertid marginalt over gjennomsnittet når det gjelder forventninger til markedsutsiktene:

Annonse

  • 26 prosent av NHO-bedriftene tror markedsutsiktene blir bedre, mens 28 prosent av NHO Reiselivs medlemmer tror markedsutsiktene blir bedre.

  Nå haster det å innføre skatteletten som regjeringen har lovet, og de må iverksette rapporteringsplikt for nye aktører som Airbnb. Vi må også få slutt på at frittstående og historiske hoteller blir diskriminert i konkurransen om offentlige anbud. Reiselivet har mange utfordringer som vi forventer at regjeringen nå tar tak i, avslutter Krohn Devold.

(Kilde: NHO)

Ledige stillinger – Conveniencejobb