Annonse
Arkivfoto: Karine H. Henriksen.

– Ikke grunnlag for konkurs i Joe & The Juice Norge

I pressemeldingen som ble sendt ut få timer etter oppslagene i norske finansaviser kommenterer Joe & The Juice saken slik:

"Vi er overrasket over å lese om konkurskunngjøringen i norske og danske medier angående vårt norske selskap. Det er ikke grunnlag for en konkurs, og vår norske driftsaktivitet er sunn. Vi er skuffet over denne saken da den skaper unødvendig usikkerhet blant våre ansatte og forretningspartnere."

Videre kommer det frem at selskapet har en tvist med ISS i størrelsesorden 40 000 kroner, hvor det pågår en dialog om utført arbeid.

"Advokaten vår er i kontakt med ISSs advokat for å løse situasjonen," heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Blodrødt for Joe & The Juice

Det var tittelen på en aktualitetsmelding i Retailmagasinet.no i oktober:

"Det er blodrøde bunnlinjer for den danske restaurantkjeden Joe & The Juice, og det står heller ikke bra til med det norske datterselskapet. Riktignok er tapet i 2019 litt mindre enn i 2018, men det er ikke et resultat å glede seg over.

Norske Joe & The Juice AS omsatte i 2019 for i underkant av 129 millioner, med et resultat før skatt på minus 14,5 millioner og et ordinært resultat (årsresultat) på minus 10,9 millioner av en omsetning på 125,6 millioner.

For 2018 var resultatet før skatt på minus 19,8 millioner og det ordinære resultatet på minus NOK 15,4 millioner av en omsetning på 125,6 millioner.

Hele kjeden, med dansk utspring, omsatte i 2019 for DKK 281 millioner (eller NOK 416 millioner), med et nettoresultat på minus DKK 251 (NOK 372 millioner), en ytterligere resultatforverring fra 2018 da minusresultatet var på DKK 11 millioner av en omsetning på DKK 269 millioner."

Annonse
Annonse
Annonse