Annonse
(Foto: Colourbox)

Skatteetaten varsler betydelig opptrapping av kontroller

AV: Karine H. Henriksen

Per Helge Riise. (Foto: Skatteetaten)

Skatteetaten har så langt gjennomført noen kontroller, og vil gjennomføre et betydelig antall kontroller i løpet året. Skatteetaten lytter også til bransjens innspill og jobber med informasjonstiltak til brukerne av kassesystemer, slik at de enklere kan finne hvilke krav som stilles, og konsekvenser av å ikke følge regelverket, sier Per Helge Rise, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Han sier videre at næringsdrivende i alle bransjer med kontanthandel kan bli gjenstand for kontroller, også de som er utenfor convenience bransjen. Og selv om de har utført kontroller, er det for tidlig å si noe om utfallet på generelt grunnlag.

Søker dialog

Er det noen bedrifter som har fått bot på grunn av manglende lovlig kassesystem?

Det har vært gjennomført noen kontroller, men i og med at regelverket er såpass nytt, forsøker vi først og fremst gjennom god dialog med de kontrollerte å bidra til god etterlevelse. Ved første kontroll vil det bli gitt et pålegg om utskifting, overholdes denne fristen ikke kan det bli tale om å ilegge gebyr, utdyper han.

Sjekker også systemleverandørene

Skattemyndighetene har også en kontrollfunksjon mot systemleverandørene, som selv rapporterer inn at de har systemer i henhold til regelverket.

Har dere utført noen kontroller mot systemleverandørene?

Skatteetaten har gjennomført kontroller av produkterklærte (egenerklæring) kassesystemer hos enkelte systemleverandører. Det er viktig for oss å påpeke at når en kassaleverandør produkterklærer sitt kassesystem, er dette en selvdeklareringsprosess og kan ikke ses på som et godkjenningsstempel fra etaten.

 Gjennom de kontrollene vi har gjennomført til nå, har vårt fokus vært veiledning og tett dialog med leverandørene for å sikre at deres kassesystemer er i henhold til kravene i loven.  For brukeren, er deres ansvar begrenset til å ha et kassesystem som er produkterklært. Eventuelle feil og mangler i systemet vil følges opp direkte med leverandør, sier Rise.

Kan systemleverandørene også få bot?

Overfor leverandørene av kassesystemer kan det også være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt i tilfeller hvor produkterklærte systemer har mangler.

Tar kontakt i forkant

Planene til skattemyndighetene fremover er klare, de vil utføre langt flere kontroller.

Vi vil foreta planlagte kontroller i hele landet, i alle bransjer, og vi kontakter de som blir kontrollert før vi kommer på kontroll, sier han.

For å finne systemleverandører som har levert inn produkterklæringer finnes en fullstendig oversikt på skatteetatens nettside. 

Les mer om papirutgaven her.

Annonse
Annonse
Annonse