Annonse
Magnus Alexander Fjeldstad, Thor Vidar Ilje, Jeanette hauan Fladby og Christian August Stang i Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Maarud tapte potetgullstriden mot Orkla

Orkla Confectionery & Snacks Norge har ønsket en avklaring på at «potetgull» er et alminnelig ord i det norske språket som beskriver en type produkter, og ikke er Maaruds varemerke.

Borgarting lagmannsrett kom til at at Kims potetgull, som produsenten Orkla tidligere har omtalt som «potetchips», får lov til å bruke betegnelsen «potetgull».  Retten bestemte at Maarud må betale Orkla drøyt 800.000 kroner i saksomkostninger.

- Vi har akkurat fått den grundige dommen og er glade for at vi har fått fullt medhold i alle våre krav. Retten støtter vår overveldende dokumentasjon på at forbruker sier «potetgull» når de omtaler potetbaserte snacksprodukter og at betegnelsen er den vanligste i offentlig dokumentasjon, sosiale medier og i litteraturen, sier adm. direktør Jeanette Hauan Fladby i Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Maarud varemerkeregistrerte ordet «potetgull» i 2010. Lagmannsretten har lagt vekt på at «potetgull» har blitt brukt i mange alminnelige betegnelser lenge før 2010, og at ordet potetgull ikke hadde et slikt særpreg og adskillende evne som loven krever.

Lagmannsretten har slått klart fast at Maarud heller ikke har noen andre rettigheter til «potetgull», slik at alle kan bruke betegnelsen fritt.

I fjor høst fikk Orkla CS & N medhold i Oslo tingrett at potetgull ikke er et gyldig registrert varemerke. Maarud anket altså denne dommen til lagmannsretten.

Dommen fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett innen en måned.

(Kilde: Orkla/Dagbladet)

Annonse
Annonse
Annonse