Annonse
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte flere av utstillerne under Grüne Woche i Berlin. Foto: Vidar Alfarnes

Felles strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen har siden 2017 jobbet for å etablere Matnasjonen Norge, som et grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping for norsk mat og drikke.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad skal sammen med fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren lede strategi arbeidet. Foto: Torbjørn Tanberg

Næringen, organisasjoner og enkeltpersoner har kommet med innspill. Nå skal regjeringen utforme en felles strategi for å konkretisere hvordan det skal jobbes for å nå visjonen og videreutvikle Matnasjonen Norge.

Mat skal være en kilde til glede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge skal bli internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad om det nye strategi arbeidet.

En felles plattform

Regjeringen, med landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren i spissen, mener at en strategi vil gi ekstra tyngde i det videre arbeidet, samtidig som det vil representere en god og felles plattform for Matnasjonen Norge. Strategien skal gi mulighet for å synliggjøre status, omfang i betydning verdiskaping og sysselsetting, samt det videre potensialet for Matnasjonen Norge.

En felles strategi vil bidra til å etablere sentrale prinsipper for samhandling og samarbeid på tvers av økonomiske sektorer og politiske fagområder. Produksjonen av norsk mat og drikke må baseres på en bærekraftig forvaltning av naturressurser, verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Dette er avgjørende for å lykkes med å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Ny strategi våren 2020

Strategien skal legges frem våren 2020 og presenteres på regionale møter høsten 2020. Regjeringen ønsker på denne måten å forankre oppfølgingen av strategien bredt, både nasjonalt og regionalt.

Pågående og nye initiativ vil bli sett i sammenheng med strategien. Næringsdelegasjonen som følger statsråd Bollestad til IGW 2020, diskuterer rekrutteringsutfordringen for mat- og måltidsbransjen. Rekruttering og kompetanse vil være helt avgjørende for å bygge Norge som en matnasjon.

(Pressemelding)

Annonse
Annonse
Annonse