Sukkerholdig drikke

På lang sikt bør det innføres en ny og helsebegrunnet avgift som bedre treffer varer som har en skadelig effekt på helsen vår, mens avgiften på alkoholfri sukkerholdig drikke bør gjeninnføres på kort sikt, skriver Mina Gerhardsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Klager avgiftsøkninger inn for ESA

Publisert: 14. desember 2017 kl 13.14
Oppdatert: 14. desember 2017 kl 13.14

Dersom det i ettertid viser seg at avgiftsøkningene ikke er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler, vil bedrifter og likeartede produkter som ikke har fått avgiftsøkning få en fordel som sannsynligvis vil bli definert som ulovlig statsstøtte. Hvis dette skjer er det risiko for at disse bedriftene på et senere tidspunkt kan bli møtt med krav om tilbakebetaling av den ulovlige statsstøtten.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

En voldsom økonomisk belastning

- Stortingets vedtak utsetter ikke bare de bedriftene som omfattes av avgiften for en voldsom og uforutsett økonomisk belastning som de må tilpasse seg på kort varsel. Det innebærer også en uakseptabel usikkerhet og risiko for de bedriftene som er unntatt for avgiften, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Klaget inn for ESA

Saken fortsetter under annonsen

Siden innholdet i budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble kjent den 23. november, har NHO Mat og Drikke i to brev gjort Stortingets finanskomité og finansministeren kjent med at de vedtatte avgiftsøkningene fremstår som problematiske etter EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette med henvisning til Advokatfirmaet Schjødt AS og Kvale Advokatfirma DAs vurderinger av dette. Det er Advokatfirmaet Kluge som har utformet ESA-klagen på vegne av NHO Mat og Drikke.

- Vi har valgt å klage avgiftsøkningene inn for ESA fordi den uforutsigbarheten og risikoen norske mat- og drikkebedrifter står overfor, som følge av Stortingets vedtak, er uholdbar og kun kan unngås ved at avgiftsøkningene ikke trer i kraft fra 1. januar, fastslår Brubakk.

Det er ikke kjent om det er foretatt en EØS-rettslig vurdering av avgiftsøkningene fra myndighetenes side. Dersom en slik vurdering foreligger, er den etter det NHO Mat og Drikke kan se, ikke gjort tilgjengelig for andre. 

Fakta i saken:

Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningen som ligger på mellom 42 og 83 prosent får dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

Statsbudsjettet inkludert avgiftsøkningene ble endelig vedtatt på Stortinget 12. desember, på tross av at flere eksperter på EØS-avtalen fastslår at avgiftsøkningen for brus og godteri er meldepliktig til ESA.Dersom avgiftene iverksettes uten forhåndsgodkjenning fra ESA kan dette per definisjon være ulovlig statsstøtte til produktene som har unntak fra avgiften.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb