Annonse

Her er vinnerne av Norgesgruppens leverandørpriser

Hver vår samler Norgesgruppen leverandører og samarbeidspartnere i bransjen til et leverandørmøte. Tradisjonen tro skulle dette møtet ha funnet sted i vannkanten på Vippa i Oslo, men på grunn av koronasituasjonen måtte de i år ty til en digital variant. Det skriver Norgesgruppen på sine nettsider.

TV2-profilen Eirik Bergesen var programleder og ledet mer enn 430 tilskuere gjennom et to timer langt møte hvor status i kjedene, utvikling i de ulike kategoriene, prisutdeling og møte med den nye direktøren i Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, sto på agendaen.

- Vi setter stor pris på at så mange fulgte sendingen vår, sier konserndirektør for innkjøp og kategori, Øyvind Andersen. Han benyttet selv anledningen til å takke leverandørene for fantastisk arbeid i et uforutsigbart år.

Glade prisvinnere
Et av de faste agendapunktene for leverandørtreffet er utdelingen av prisene Årets KAM, Årets Nyhet, Årets Leverandør og Årets Entreprenør. Alle disse prisene ble også utdelt i år. I et år hvor prisvinnerne ikke kunne gå opp på scenen og motta sin velfortjente hyllest, fikk de ulike vinnerne overraskende besøk av representanter fra NorgesGruppen.

Årets vinnere og juryens begrunnelse:

Årets Kam: Vibeke Hetle, Lantmännen Cerealia

Dette er tradisjonelt sett prisen som henger aller høyest. I år var det Vibeke Hetle som vant. I begrunnelsen sies det blant annet:

Vibeke er en god representant for selskapet hun jobber i samtidig som hun er flink til å ivareta NorgesGruppens interesser. Hun er løsningsorientert, bra å diskutere med og gir konstruktive og positive tilbakemeldinger. NorgesGruppen og våre profiler opplever at vi har en god dialog med årets KAM. Hun er lett tilgjengelig og forholder seg til frister og det vi blir enige om.

Årets Nyhet: Henning Olsen, «Melkesjokoladeis»

Dette er en nyhet som har levert på full nytelse. Det beste fra to verdener – Hennig Olsens is og Freias melkesjokolade. Nyheten har levert vekst i kategorien og gitt Norgesgruppen en unik mulighet til å skille seg ut. Den har bidratt til å løfte verdi og inntjening både for leverandøren og for Norgesgruppen. Serien omsatte for 143 millioner i 2020. Melkesjokoladeis på pinne omsatte alene for 65 millioner og har høyt gjenkjøp.

Årets Entreprenør: Prima Jæren

Denne prisen skal deles ut til en leverandør som ser muligheter, tør å tenke nytt, er langsiktige og ikke minst utfordrer de store og etablerte.

Det er ingen tvil om at Prima Jæren leverer på alle disse kriteriene. Gjennom sitt enorme engasjement er det skapt flere differensierende produkter for våre kjeder. Man har bygd stein på stein og utviklet stadig nye og spennende produkter tuftet på kvalitet og håndverk.

Gjennom unik smak, klasseledende kvalitet og stadig fornyelse av produktporteføljen har Prima Jæren i mer enn 10 år bidratt til å definere markedet på mange områder. Og ikke minst innen spesialpølser. I den senere tid har Prima Jæren også bidratt til å løfte konseptet og råvaren Angus storfekjøtt inn som et av Meny-kjedens fremste våpen for å kunne tilby noe annet enn alle andre. I dette tilfellet har Prima Jæren jobbet målrettet og bevisst gjennom hele verdikjeden fra bonden og ut i butikk og vært en vesentlig bidragsyter til å bygge konseptet man ser i Meny.

Årets Leverandør: Grilstad

Grilstad har gjennom mange år hatt en stabil og god utvikling på alle parameter på Norgesgruppens årlige leverandørundersøkelse. Grilstad gjør seg spesielt godt bemerket på områdene «evnen til å skape vekst og «mersalg gjennom aktiviteter i butikk». Grilstad jobber kontinuerlig for å skape lønnsom vekst for alle parter gjennom løpende endring av sin produktportefølje for å optimalisere sitt sortiment.

Grilstad anses som en profesjonell, fremoverlent og positiv bidragsyter.

Det var fire særdeles overraskede, velfortjente og glade prisvinnere som mottok sine priser. Prima Jæren og Hennig Olsen fikk uventede besøk av Norgesgruppens prisutdelere, Vibeke Hetle ble innkalt til et fiktivt møte hos Norgesgruppen mens Grilstad var invitert til studioet for å snakke om hva som skal til for å skape et godt leverandørsamarbeid.

(Kilde: Norgesgruppen)
 

Annonse
Annonse
Annonse