Annonse
Får vi sol og varme, vil vi bruke mindre tid i butikken og unner oss litt ekstra god mat og drikke.

I sommer vil vi handle for 121 milliarder

- Sommermånedene er viktige omsetningsmåneder for mange butikker rundt om i Norge, spesielt for typiske feriekommuner med mange hytter og populære turistattraksjoner, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.

Må regne med litt lavere sommerhandel i år

I fjor bidro Norgesferie og stengte grenser til betydelig omsetningsvekst i butikkomsetningen i hytteområdene i de to sommermånedene. Årets sommer preges av usikkerheten rundt smittesituasjonen og hvor det blir mulig år reise på ferie.

- Den sterke veksten i sommerhandelen i fjor gjør det vanskelig å se for seg at handelen i norske butikker skal få et ytterligere oppsving i år. Vårt anslag er at butikkhandelen i Norge vil omsette for 90 milliarder kroner ekskl. mva., en nedgang på 5 prosent fra rekordåret 2020, men årets sommerhandel vil likevel ligge godt over nivået i normalåret 2019, sier Andersen.

Medregnet merverdiavgift betyr det at nordmenn vil legge igjen 108 milliarder kroner. Netthandel, grensehandel, torghandel og annen handel utenom fast utsalgssted antas til sammen å øke med rundt 17 prosent til 13 milliarder kroner. Totalt anslås det at forbrukerne vil handle varer for rundt 121 milliarder kroner i de to feriemånedene juli og august.

Folk flest planlegger Norgesferie

Selv om reiserådene skulle endre seg blir folk flest i Norge denne sommerferien. I Virke Reiselivs ferske reisepulsundersøkelse svarer kun 22 prosent blant de som planlegger sommerferie, at de sannsynligvis vil tilbringe den i utlandet om norske myndigheter ikke lengre fraråder reiser i Norge eller til utlandet.

- Vi antar at nordmenns taxfreehandel og forbruk i utlandet fortsatt blir begrenset. Det samme er det grunn til å tro om grensehandelen, selv om grensen er åpnet. Også i år må vi regne med et betydelig frafall av utenlandske turister, sier Andersen.

«Normalt» drar 9 av 10 nordmenn på ferie og to av tre feriereiser er innenlands. I fjor var det ikke slik. Ferieundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at andelen som ikke dro på ferie doblet seg i fjor sammenlignet med 2019. Og 9 av 10 feriereiser var innenlands.

Været påvirker handlemønsteret

Tradisjonelt sett har været stor betydning for hvor mye og hva vi handler i sommermånedene. Kalde og våte dager er positivt for handelen i kjøpesentrene. Får vi sol og varme, vil vi bruke mindre tid i butikken og unner oss litt ekstra god mat og drikke.

Sommeren viktig for feriekommunene

Sommeren er viktig for hele handelen og 17,9 prosent av årsomsetningen i 2020 kom i juli og august i fjor.

- Hyttefolk og turister bidrar til at mange kommuner får et skikkelig løft i handelen i juli og august. Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet, der omsetningen i juli og august sto for 20,1 prosent av årsomsetningen, sier Andersen.

- I enkeltkommuner som Moskenes i Nordland og Aurland i Vestland er sommerhandelen ekstremt viktig. Her utgjør handelen i juli og august en andel av årsomsetningen på henholdsvis 32,1 og 30,9 prosent. Sommeren er også viktig for kommuner som Flakstad i Nordland, Hvaler i Viken og Lom i Innlandet, som har henholdsvis 31,4, 28,9 og 29,0 prosent av sin årsomsetning i samme periode, avslutter Andersen. 

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.

(Pressemelding)

Annonse
Annonse
Annonse