Annonse
Matsikkerheten kan trues under store hendelser, enten det er en pandemi, tørke eller flom. FN mener at landbruket må gjøres mer solid – i alle ledd – for å øke matsikkerheten i framtida. Foto: Ajit Solanki/ AP /NTB
FN

Matproduksjonen i verden må gjøres mer robust

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) mener verden står ved et viktig veiskille.

– De økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien, klimaendringene og pågående konflikter har vist at vi må bygge mer robuste systemer for produksjon av mat, skriver FAO i sin årsrapport.

Rapporten viser hvordan covid-19-pandemien har utfordret og avdekket hvor sårbare de globale matsystemene er for sjokk og påkjenninger.

– Vi har sett at disse utfordringene har gitt oss dårligere matsikkerhet med påfølgende sult og underernæring. Det er svært uheldig, understreker FAO.

Må forberede oss på sjokk

FAO mener derfor at land verden over må forberede seg på framtidige sjokk og påkjenninger – enten det gjelder nye pandemier eller utfordrende klimaendringer.

Det er mange elementer som må bli mer robuste – både matproduksjonen, distribusjonen, transport-nettverket og selve tilgangen til mat.

Matproduksjonen involverer mange aktører, fra bonden, lastebilsjåføren til butikken, som alle opererer ulikt. Plutselige hendelser eller problemer i noen av disse leddene kan spre seg raskt gjennom hele systemet og true forsyningskjeden – og dermed matsikkerheten og folks mulighet til å skaffe seg næringsrik mat.

Under pandemien så man at en variert produksjon samt det å ha flere importkilder og forsyningskjeder er viktig for å håndtere en plutselig krise.

Må lære av erfaringene

FAO mener vi må lære av erfaringene fra pandemien og sette inn tiltak for framtida.

Plutselige utfordringer for landbruket vil kunne påvirke et stort antall mennesker. I dag har 41,9 prosent av verdens befolkning ikke råd til et sunt kosthold. Det betyr at tre milliarder mennesker rundt om i verden ikke har råd til å skaffe seg sunn og næringsrik mat, og dermed lider av underernæring eller feilernæring.

I tillegg står en milliard mennesker i fare for ikke å ha en robust nok økonomi til å skaffe seg sunn mat dersom de opplever en nedgang i inntekten sin.

FAO slo tidligere i år fast at mellom 720 og 811 millioner mennesker opplevde sult i fjor. Det var 161 millioner flere enn i 2019. Hovedårsaken til den negative utviklingen var de ulike konsekvensene av pandemien.

Bedre risikohåndtering

FN-organisasjonen mener vi må få bedre risikostrategier for å store dramatiske og kanskje plutselige hendelser. Gode strategier er nøkkelen for å gjøre landbruket mer robust, og forhindre og å være forberedt på dramatiske situasjoner, heter det i rapporten.

FAO har laget indikatorer som skal hjelpe land med å identifisere sårbarheter i systemene for matproduksjon.

Indikatorene måler robustheten til et lands primærproduksjon, graden av mattilgjengelighet og ser på folks tilgang til tilstrekkelig mat.

– Land kan se etter svakhetene sine og rette opp manglene ved hjelp av disse verktøyene, sier FAO-økonom Andrea Cattaneo, som også medvirket til den nye rapporten.

(©NTB)

Annonse
Annonse
Annonse