Annonse
Foto: Konsernsjef Runar Hollevik. Foto: Norgesgruppen

Norgesgruppen lanserer bærekraftsfond

Det hersker bred enighet om at verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i årene som kommer. Norgesgruppen – som blant annet består av dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker – etablerer nå et fond for bærekraftsprosjekter.

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat gjør mye allerede, men økt samarbeid vil gjøre at vi raskere klarer å blant annet videreutvikle en grønnere produksjon. Gjennom Handle vil vi investere 100 millioner kroner i samarbeidsprosjekter som sørger for en bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Midlene som er satt av gjennom Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter.

Prosjekter innen miljø, helse eller mennesker

Norgesgruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet vil investere i. Emballasje, matsvinn, og sunnere eller grønnere produktutvikling er noen eksempler på områder hvor bærekraftsfondet kan investere i gode samarbeidsprosjekter. Alle aktører som har et relevant prosjekt, og som vil samarbeide med Norgesgruppen, oppfordres nå til å søke.

– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter som vil gi resultater i bærekraftig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter, og legger til at hun håper fondet også vil inspirere til gode ideer.

Fristen for den første søknadsrunden er 15. november. Første tildeling fra fondet vil offentliggjøres i desember.

For fondets hjemmeside og vedtekter, vennligst besøk:

https://www.norgesgruppen.no/barekraft/barekraft-i-norgesgruppen/barekraftsfond/

Annonse
Annonse
Annonse