Annonse
Ny leder

Vil jobbe for like konkurransevilkår

Birkelund har jobbet i Fremskrittspartiets stortingsgruppe i fem år og i det siste året har han jobbet særlig med de økonomiske tiltakspakkene i møte med korona-pandemien. Utover det har han 10 års erfaring med salg og kundeoppfølging innen bank og finans. 

– Etter nesten fem år på Stortinget gleder jeg meg til å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv og kunne ha kundekontakt igjen. De store endringene bransjer står ovenfor og konkurransen med noen av de sterkeste næringslivsaktørene i Norge er noe som trigger meg, forteller Magnus Birkelund.

Den nye lederen opplever Virke servicehandel som en organisasjon som fremstår som en målrettet og profesjonell aktør som blir lyttet til i det politiske miljøet, og han gleder seg til å kunne bruke sin kompetanse til det beste for servicehandelen. Han ønsker å videreutvikle kontakten mellom bransjen og myndighetene og fokusere på like vilkår for bransjen.

– For meg vil det være viktig å jobbe for at kiosker og energistasjoner skal behandles likt med dagligvarebransjen. Når det er konkurranse om de samme kundene og mange av de samme varene må alle kunne konkurrere på like vilkår. Dette innebærer at kiosker og energistasjoner må få rett til å søke salgsbevilling for alkohol og at servicehandelen kan inngå i Merkur-programmet, sier Birkelund.

Bransjen står ovenfor store endringer i årene som kommer. Flere og flere nordmenn har skaffet seg elbil og dette fører til nye krav og forventninger hos kundene. 

– Hvis denne utviklingen skal fortsette, vil være helt nødvendig at det bygges ut tilstrekkelig infrastruktur for hurtiglading av bilene. Dette må være et samarbeid mellom bransjen og myndighetene, sier Birkelund.

Tom Borgersen, styreleder i Virke Servicehandel og daglig leder i Best. Foto: Karine H. Henriksen.
Styreleder i Virke Servicehandel, Tom Borgersen, ser frem til å få Magnus Birkelund med på laget og mener hans bakgrunn fra både næringslivet og politikken gjør at han forstår bransjens muligheter og utfordringer.

– Han så raskt viktigheten av Virke Servicehandels rolle og mulighetene vi har i markedet, sier Borgersen og fortsetter.

– Like konkurransevilkår i et marked i endring, hvor dagligvare favoriseres og netthandel vokser, i tillegg til rammevilkår for utbygging av ladetilbudet for elbil, er det viktigste for servicehandelen nå.

Både leder og styrelederen er tydelige på at for å komme i mål med sakene, må det jobbes med både politisk og mot markedet slik at det skapes forståelse.

– Jeg er sikker på at Magnus vil sette medlemmene og bransjen på kartet og jobbe for oss. Hans engasjement og positive holdning vil smitte, avslutter styrelederen i Virke Servicehandel. 

Annonse
Annonse
Annonse