Annonse

Marit Haugen gjenvalgt som styreleder i TINE

Marit Haugen (49) er melkebonde i Steinkjer kommune. Hun har vært styreleder i TINE SA siden 2019.

Rolf Øyvind Thune (46) driver melkeproduksjon i Rakkestad kommune, og har siden 2015 vært medlem av styret i TINE SA.

Fornyelse av styret

I år blir det en forholdsvis stor utskifting av styret i og med at fire av i alt ti eiervalgte styremedlemmer skiftes ut.

De fire nye er:

-Bjørnar Gjerde (40) fra Kvam i Hardanger
-Anne Berit Løset (51) fra Stordal i nye Fjord kommune på Sunnmøre
-Einar Johnsen Meisfjord (33) fra Leirfjord på Helgeland
-Hege Persen (48) fra Tana i Finnmark

Slik er styret i TINE SA sammensatt:

Eiervalgte styremedlemmer

- Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg

- Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, ny

- Askild Eggebø, Finnøy, ikke på valg

- Helge Arne Espeland, Ullensvang, ikke på valg

- Bjørnar Gjerde, Kvam, ny

- Anne Berit Løset, Fjord, ny

- Einar Johnsen Meisfjord, Leirfjord, ny

- Hege Persen, Tana, ny

- Solveig Bratteng Rønning, Rana, gjenvalg

- Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, ikke på valg

Ansattvalgte: (eget valg)

- Tor Arne Johansen (NNN)

- Elin Johanne Aarvik (NNN)

- Jeffrey Thomas (NML)

- Ottar Råd (Negotia)

Annonse
Annonse
Annonse