Annonse
Pressebilder Jan Ivar Semlitsch Orklabygget

Fremgang for Orklas merkevarer

Orkla avsluttet 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnådde fremgang i både salg og resultat. Det er oppløftende å se at vi styrker oss i forhold til et svakt 4. kvartal i 2018. Innenfor merkevarevirksomheten var det en bredbasert resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Bra vekst i Sverige

I Orkla Foods var det en særlig positiv utvikling i det svenske markedet, og plantebaserte produkter fortsatte veksten. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang innenfor både godteri og snacks. Orkla Home & Personal Care og Orkla Health bidro til omsetningsvekst i Orkla Care. Orkla Food Ingredients hadde resultatvekst, hovedsakelig drevet av oppkjøp.

Oppkjøp

Orkla kjøpte i 4. kvartal 20 prosent av det islandske selskapet Nói Síríus, som er Islands ledende produsent av sjokolade og godterier. I løpet av kvartalet overtok Orkla Care de resterende 50 prosentene av aksjene i det tidligere joint venture-selskapet Anza Verimex Holding, som er markedsleder innen salg og distribusjon av malerverktøy i Nederland og Belgia.

Energi

Hydro Power hadde et driftsresultat på 72 mill. kroner i 4. kvartal, mot 132 mill. kroner i samme periode i 2018. Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere produksjon og reduksjon i kraftprisene.

God resultatvekst i Jotun

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utgjorde 147 mill. kroner, mot -43 mill. kroner i tilsvarende kvartal året før. Fremgangen kom primært som følge av god resultatvekst i Jotun. Det var sterk vekst i Protective Coatings, samt positiv utvikling i Marine Coatings og Decorative Paints. Orkla solgte i kvartalet sin andel av eiendommen Oslo Business Park, noe som ga en gevinst på 35 mill. kroner.

Omorganisering på hovedkontor

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal -136 mill. kroner, hvorav de største postene var knyttet til omorganisering på hovedkontoret og andre restruktureringsprosjekter.

Orklas resultat før skatt økte i 4. kvartal med 46 prosent til 1.487 mill. kroner.

I 2019 økte Orkla driftsinntektene med 6,8 prosent til 43.615 mill. kroner. Driftsresultat (EBIT adj.) viste i 2019 en vekst på 6,5 prosent og endte på 5.088 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.348 ansatte.

Resultat pr. aksje for året som helhet ble 3,84 kroner, noe som er en økning på 19 prosent. Justert resultat pr. aksje økte med 17 prosent og endte på 4,24 kroner.

Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2019.

Les mer om bladet

Bestill abonnemnent

Last ned bladet elektronisk

Følg oss på Facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

PRØVELES EN UTGAVE GRATIS!

Annonse
Annonse
Annonse