Annonse

Matnasjonen Norge

Ramsløkpesto fra Litlestøl...det lille ville. Foto: Litlestøl...det lille ville

Norges 39 beste mat- og drikkeprodukter er klare for den store finalen

Etter tre dager med smaksarbeid har dommerne bestemt hvilke 39 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen hele 13 kategorier som kjøtt, sjømat, meieriprodukt og drikke.

Reindriften viktig for "Matnasjonen Norge"

Reindriften får en viktig rolle i oppfølgingen av strategien "Matnasjonen Norge". Næringen skal nå komme med konkrete innspill på mat- og reiselivsområdet.

Nye tiltak skal gi økt rekruttering til matbransjen

Et bredt sammensatt utvalg legger fram forslag til en rekke tiltak for at flere unge mennesker skal velge mat- og måltidsbransjen som sin karrierevei. Blant forslagene er en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, lovfestet kompetansekrav til karriereveiledere i skolen og krav til fagbrev.

«Veikart for Matnasjonen Norge 2030»

– Vi håper denne rapporten kan bli et spennende bidrag til Regjeringens arbeid med å utforme strategien for Matnasjonen Norge. Det sier Torill Engelberg som er prosjektleder for SMAK 2020.

Felles strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren, skal legges frem våren 2020.

Historisk åpningskonferanse på SMAK 2020

Uken 3. - 6. mars står i Matnasjonen Norges tegn. Det ventes storinnrykk, med tett på 30.000 besøkende på SMAK 2020. Det hele kick-startes med en storslått åpningskonferanse, spekket av bransjetopper, kjendiser, statsråder og stjernekokker.

Annonse
Annonse
Annonse