Annonse

Olaug Bollestad

Mat & Marked 2021– Jeg og regjeringen har mye ugjort

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet Mat & Marked 2021 med å fortelle om regjeringens Matnasjonen Norge-strategi, og forsikre om videre innsats for å bidra til en god oppstart etter pandemien.

Reindriften viktig for "Matnasjonen Norge"

Reindriften får en viktig rolle i oppfølgingen av strategien "Matnasjonen Norge". Næringen skal nå komme med konkrete innspill på mat- og reiselivsområdet.

Nye tiltak skal gi økt rekruttering til matbransjen

Et bredt sammensatt utvalg legger fram forslag til en rekke tiltak for at flere unge mennesker skal velge mat- og måltidsbransjen som sin karrierevei. Blant forslagene er en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, lovfestet kompetansekrav til karriereveiledere i skolen og krav til fagbrev.

Bent Stiansen tildelt Det Norske Måltids hederspris

Årets beste mat- og drikkeprodukter ble fredag kveld kåret i en feststemt digital finale i den prestisjefylte konkurransen Det Norske Måltid. Hedersprisen gikk til Bent Stiansen for hvordan han snakker opp bruken av norske råvarer gjennom en lang karriere.

Matproduksjon går fortsatt som normalt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde i går et nytt møte med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet. Næringen rapporterte om at all produksjon går som normalt, men at bransjen har innført ytterligere innskjerping av smitteverntiltak.

Felles strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren, skal legges frem våren 2020.

Vil styrke rekruttering til mat- og måltidsbransjen

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har sagt ja til å lede utvalget.

Annonse
Annonse
Annonse