Annonse

vibeke holm

Hvilke regler gjelder for ferieavvikling i sommer med koronakrise og permitteringer?

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til ferieavviklingen når det kommer til koronakrisen, karantene og permitteringer.

Koronakrise, permittering og ferieavvikling - Hvilke regler gjelder?

BRANSJEJUS: Mange arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål knyttet til ferieavvikling i den spesielle situasjonen Koronaviruset har medført. Hvilken betydning har det for ferieavvikling at arbeidstakere i bedriften er permittert? Har arbeidstaker rett til å endre eller utsette allerede avtalt ferietid på grunn av karantene- eller reisebegrensninger? Når skal de ansatte motta feriepenger? Her får du en oversikt over de mest sentrale reglene.

Kan en tiltale i en straffesak utenom arbeidsforholdet gi grunnlag for oppsigelse?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En daglig leder lurer på om det at en ansatt er tiltalt for grove voldshandlinger mot sin kone kan gi grunnlag for oppsigelse. Les svaret fra Jens Kristian Johansen og Vibeke Holm i Advokatfirmaet Grette.

Hvilke konsekvenser gir langvarig sykdom?

Hei!

Kan unge arbeidstakere jobbe ubegrenset?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedriftsleder lurer på om unge medarbeidere kan jobbe ubegrenset, eller om det er noen lover eller andre forhold som de må ta hensyn til. Les svaret fra Jens Kristian Johansen og Vibeke Holm i Advokatfirmaet Grette.

Har ekstravaktene krav på å få jobb?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedriftsleder lurer på om ekstravaktene har krav på å få jobbe i bedriften. Les svaret fra Jens Kristian Johansen og Vibeke Holm i Advokatfirmaet Grette.

Kan vi vektlegge alder og kjønn ved ansettelse?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En bedrift innen servicehandelen har som filosofi å fremstå som ung og trendy. Nå lurer lederen på om det er greit å vektlegge alder og kjønn ved ansettelse for å forsterke bedriftens image. Les svaret fra Jens Kristian Johansen og Vibeke Holm i Advokatfirmaet Grette.

Kan en medarbeider kreve ny ferie ved sykdom?

BRANSJEJUS: En medarbeider ble syk i ferien og krever nå å få ny ferie. Hvordan er regelverket her? Les svaret fra Advokatfirmaet Grette.

Varslingsrutiner i butikken

En butikkleder lurer på hvordan de skal forholde seg til varslingsrutiner i butikken. Les svaret fra våre juridiske eksperter i Advokatfirmaet Grette.

Annonse
Annonse
Annonse