Annonse
Eventyret startet med O. Reitan Kolonial i Nonnegata i Trondheim den 2. mai 1948. Foto: Foto: REITAN AS

Reitan forenkler navn og struktur

Navnet på holdingselskapet Reitangruppen forenkles for å forsterke selskapets identitet og ivareta røtter og historie. Og vi glemmer ikke hvor eventyret startet: med O. Reitan Kolonial i Nonnegata i Trondheim den 2. mai 1948.

Odd Reitan i REITAN AS. Foto: Karine H. Henriksen

– Det enkle er ofte det beste, er lagt til grunn når vi nå endrer logo og navn på morselskapet fra Reitangruppen til REITAN. REITAN fungerer både i Trøndelag og internasjonalt. I over 26 år har vi hatt virksomhet utenfor Norge. I dag er vi i syv land i Norden og Baltikum, sier Odd Reitan.

Det første selskapet ble etablert av Ole og Margit Reitan for 72 år siden i Trondheim. I dag er 44 prosent av omsetningen fra selskaper utenfor Norge.

Logisk forenkling av strukturen

REITAN (Reitangruppen) er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige forretningsområder. Fra januar 2021 forenkler REITAN strukturen fra fem til tre forretningsområder; Reitan Handel, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

– Vi samler all vår handelsvirksomhet i ett forretningsområde. Sterke, selvstendige konseptselskaper som samarbeider tettere i en naturlig og god struktur vil gi muligheter for handelsvirksomheten vår. Det er både logisk, forenklende og forsterkende, sier Odd Reitan.

Bygger et sterkt handelshus

Reitan Handel blir ett av tre selvstendige forretningsområder i REITAN AS, med konseptselskapene REMA 1000 Norge AS, REMA 1000 Danmark AS, Reitan Convenience AS og Uno-X Energi AS. Selskapet skal ledes av Ole Robert Reitan.

– Reitan Handel skal gjennom tydelig kundefokus, sterke verdier og godt lokalt lederskap være et ledende selskap innenfor varehandel i Norden og Baltikum. Vi vil bygge et sterkt handelshus gjennom å utnytte mangfoldet i våre konsepter til å skape flere gode handleopplevelser, sier Ole Robert Reitan.

Reitan Handel inneholder sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, R-kioski, Lietuvos Spauda, Northland, Caffeine Roasters, Uno-X og YX.

Reitan Eiendom ledes av Ingolv Høyland og Reitan Kapital ledes av Magnus Reitan, som før.

Tror på et spredt eierskap

Reitan Handel AS trer i kraft januar 2021. REITAN AS har videre begynt å utforske muligheten for å i fremtiden børsnotere, og i den forbindelse gjøre en minoritetsandel av aksjene i Reitan Handel AS tilgjengelig for andre aksjonærer.

– Jeg tror på spredt eierskap, «Flere burde eie mere». Hvis dette skjer vil vi få en arena for medeierskap som jeg håper våre ansatte, kjøpmenn og kunder blir med på, sier Odd Reitan.

REITAN er tidlig i prosessen med å vurdere ulike vekstmuligheter. REITAN var på børs med Reitan Narvesen i år 2000, og tok selskapet av børs igjen etter bare ett år. I tiden fra 2001 og frem til i dag har REITAN som privateid selskap investert 25 mrd. norske kroner i handelsvirksomheten. Selskapet er fem ganger så stort, og antall arbeidsplasser er doblet fra 20 tusen til 40 tusen.

Felles felles filosofi og verdigrunnlag

Dagens struktur med morselskapet REITAN, med selvstendige forretningsområder og selskaper med unike merkevarer, endres ikke. Odd Reitans rolle er som før, å være aktiv eier, Colonialmajor, styreleder og administrerende direktør for morselskapet. Han skal fortsatt være styreleder for de tre forretningsområdene.

Annonse
Annonse
Annonse