Abonnementsvilkår Convenience

Abonnementsvilkår

Alle priser er ekskl. mva.

Abonnementsperioden

Alle abonnement på Convenience forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp.

Angrerett

Conveniences tjenester og produkter er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi oss melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

Kjedeavtale/tilbud

Har du spørsmål vedrørende abonnement, en sentral abonnementsavtale (kjedeavtale), eller ønsker et tilbud på en kjedeavtale, ta direkte kontakt med Karine Hildonen Henriksen på e-post: karine@convenience.no eller mobil 971 74 469.

Kommunikasjon og markedsføring

Som abonnent kan du motta kommunikasjon fra Convenience. Kommunikasjonen vil være knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Convenience. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Convenience for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement på Convenience løper til det sies opp. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.
Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papirutgaver og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, gjøres abonnementet om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for.

Priser

Convenience forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Convenience senest 14 dager før iverksettelse. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende.

Produktendringer

Convenience forbeholdes retten til å gjøre endringer i magasinproduktet.

Endring av vilkår

Convenience forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i magasinet.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese Convenience på nett må CONNECTID være opprettet for innlogging. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Convieniences kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn og passord kan ikke deles med andre.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

Endringer i levering og midlertidig omadressering

Convenience kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold av papirutgavene. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese magasinet digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Levering i utlandet

Levering av Convenience til utlandet medfører et portotillegg.

Uteblitt magasin

Ved uteblitt magasin vil Convenience kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Endring av abonnementstype

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement, og abonnementsperioden justeres tilsvarende. Tilsvarende ved endring fra digitalt til komplett.

Har du problemer eller spørsmål er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 24 077 007 eller på abo@medierogledelse.no.