Abonnementsvilkår

Convenience

Utgiver:

Medier og Ledelse AS

E-post: abo@medierogledelse.no

Abonnementsperioden
Alle abonnement forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp.

Betaling
Vi tilbyr betaling med faktura, kredittkort og vipps.

Bestilling
Ved bestilling av et abonnement starter leveringen umiddelbart. Det vil si at du får tilgang digitalt med en gang og levering av papirproduktet trer i kraft ved neste utgivelse dersom du også har bestillt dette. Ønsker du en fremtidig start tar du kontakt med oss på 24 077 007.

Kommunikasjon og markedsføring
Som abonnent kan du motta kommunikasjon fra Convenience. Kommunikasjonen vil være knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies
Personopplysninger vil kun bli benyttet av Convenience for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Digital tilgang
Alle våre abonnement gir tilgang nettsiden til den publikasjonen du har bestillt abonnement på.

Angrerett
Conveniences tjenester og produkter er underlagt angrerett. Du har rett til å gå fra avtalen ved å gi oss melding om dette innen 14 dager etter bestilling.

Papirutgaver
Vi har følgende produkter i papir:

  • Convenience (fagblad med 7 årlige utgivelser)

Oppsigelse av abonnement
Abonnement fra Convenience løper til det sies opp. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.
Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med en av våre papirutgaver og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, gjøres abonnementet om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Oppsigelser må gjøres enten ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 24 077 007 og tast 1 for kundeservice eller mail til abo@medierogledelse.no

Kundesenteret kan også kontaktes ved å sende en melding fra MinSide.

Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på tlf 24 077 007.

Min side
Abonnenter kan gjøre endringer og oppdateringer på min side

Priser
Convenience forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i våre publikasjoner senest 14 dager før iverksettelse. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende.

Rabatter
Studenter
Studenter får 50 prosent rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studentabonnement kan bestilles av privatpersoner til og med fylte 30 år. Dersom bevis ikke er sendt innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode. Et studentabonnement stoppes etter to år. Kan man fortsatt legge frem studentbevis vil rabatten fortsette i enda to år.

Honnør
Convenience tilbyr 50 prosent rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til pensjonister ved fremvisning av honnørbevis, eller etter fylte 67 år. Ved abonnement til honnørpris kreves det at magasinet leveres til abonnentens faste adresse, med unntak av eventuell omadressering ved reise.

Bedriftsavtale/bulk-abo
Ønsker din kjede å sende bladet til alle avdelingene tilbyr Convenience en hyggelig rabatt på bulk-abo. Betingelsen er at fakturaen går til hovedkontoret (eller en betaler). Ta kontakt på telefon 97 97 97 18 for tilbud. 


Produktendringer
Convenience forbeholdes retten til å gjøre endringer i papirproduktene.

Endring av vilkår
Convenience forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i magasinet.

Tilgang til de digitale produktene

For å kunne lese publikasjonene fra Convenience digitalt  må CONNECTID være opprettet for innlogging. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Conveniences kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre.

Endringer i abonnementsperioden
Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.


Endringer i levering

Midlertidig omadressering
Papirutgavene fra Convenience kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Levering i utlandet
Levering av papirutgavene til utlandet medfører et portotillegg.

Reklamasjon ved uteblitt avis
Ved uteblitt magasin vil Convenience kunne godskrive abonnenten det som er betalt for magasinet i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Har du problemer eller spørsmål er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 24 077 007 eller på abo@dmedierogledelse.no.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.