6 av 10 handelsvirksomheter mener det er kundene som stiller størst krav til bærekraftig utvikling hos bransjen. Foto: BDO

Kundene driver handelsbransjen i bærekraftig retning

Publisert: 15. desember 2022 kl 11.24
Oppdatert: 15. desember 2022 kl 11.24

­

Kjell-Fredrik Kristiansen i rådgivings- og revisjonsselskapet BDO.

Langt færre svarer at det er ansatte eller leverandører som utfordrer virksomhetene på bærekraft.

– Kundenes krav til bærekraft gjør at de ansatte i butikk og på kundeservice, som er virksomhetens ansikt utad, må ha god nok innsikt og involveres i virksomhetens bærekraftsarbeid, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i rådgivings- og revisjonsselskapet BDO.

– Dette er helt sentralt om virksomheten skal lykkes med dette arbeidet.

Flere gjør tiltak

I handelsundersøkelsen har 200 økonomisjefer og beslutningstakere i norske retailvirksomheter blitt spurt om deres markedsutsikter, IT-sikkerhet og bærekraftsarbeid.

Saken fortsetter under annonsen

7 av 10 i årets undersøkelse svarer at de har innført bærekraftstiltak. Til sammenligning svarte kun 5 av 10 av handelsvirksomhetene i BDO i november 2021, at de hadde interne bærekraftstiltak.

– Det tyder på en økning i både bevissthet rundt - og handling fra – handelsbransjen hva angår bærekraftig utvikling, sier Lasse Andersen, revisor og senior manager i BDO.

For stor tro på egne evner?

Det klare flertall av handelsvirksomhetene mener de er på samme nivå eller bedre enn sine konkurrenter på bærekraftsarbeid. Kun 3 prosent mener de er dårligere.

– Når færre enn 1 av 3 offentliggjør bærekraftsarbeidet gjennom ekstern rapportering, er det nødvendigvis vanskelig å vite hvor langt man er kommet sammenlignet med sine konkurrenter. Vi finner denne sterke troen på egen bærekraftig utvikling noe overraskende, sier Andersen.

Bryr seg lite om banken

Videre viser årets undersøkelse at det kun er 3 prosent som opplever at krav fra banken er en drivkraft for bærekraftig utvikling av egen virksomhet.

Saken fortsetter under annonsen

BDOs årlige bærekraftsundersøkelse blant små og mellomstore banker viser imidlertid at hele 79 prosent av disse har bærekraft på agendaen i kundesamtaler. Videre svarer 86 prosent av bankene at de hensyntar ESG-risiko i kredittvurderingen av bedriftskunder.

– Selv om bankene vil kunne ha en helt sentral rolle i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller og strategier, viser årets handelsundersøkelse tydelig at handelsbransjen ikke har bank fremst i pannebrasken når de tenker bærekraft, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.

Les mer om undersøkelsen her.

 

Ledige stillinger – Conveniencejobb