Tallet på dagpengemottakere økte med 255 prosent i fjor, ifølge nye tall fra SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i fjor

Publisert: 27. april 2021 kl 09.47
Oppdatert: 27. april 2021 kl 09.48

Tallene som Statistisk sentralbyrå har hentet fra den forhåndsutfylte skattemeldingen, viser at det var 371.100 personer i Norge over 17 år som fikk dagpenger i fjor.

Tilsvarende tall i fjor var 104.500, ifølge statistikken Skatt for personer.

De som mottok dagpenger, hadde i 2019 en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 392.800 kroner, mens de som ikke mottok dagpenger, hadde en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 483.600 kroner i 2019.

Samtidig fikk 38 prosent av dem som var innom dagpenger i 2020 like mye eller mer i lønn i fjor enn året før. Denne gruppen hadde imidlertid en lav gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2019.

Summen av all forhåndsrapportert lønnsinntekt økte med 1,7 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlige lønnsinntekter økte med 3,1 prosent. Dette har sammenheng med at en reduksjon i antall jobber med lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten.

(©NTB)

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb