Annonse
Drikkevareprodusenter av øl, brus og vann sliter under koronakrisen. Foto: Foto: Karine H. Henriksen

Svært alvorlig for drikkevareprodusentene

Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD). Fartein Rudjord

Fredag må regjeringen komme med avgiftskutt som monner. Tiltakene som allerede er vedtatt kan dempe akutte problemer, men forskyver bare konkursbølgen til den andre siden av krisen, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Byggeri- og drikkevareforeningen (BROD).

Drikkevareprodusentene rammes fra flere kanter

Etter at regjeringen 12. mars stengte store deler av markedet har bransjen opplevd full ordrestopp og null nysalg fra et nedstengt uteliv, restaurant og hotell, avlyste konserter og arrangementer, en festivalsesong som mest sannsynlig er helt tapt, et kiosk- og servicemarked der salget har gått i bakken fordi folk ikke lenger er på farten, nedstenging av taxfreesalg og stort fall i eksportmarkedet.

En alvorlig situasjon

En spørreundersøkelse gjort blant medlemmene i Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at situasjonen etter to uker allerede er svært alvorlig: 29 % av småskalabryggeriene svarer at det nå er virksomhetskritisk. 41 % svarer at situasjonen er alvorlig.

Store permitteringer

Foreningen har hentet inn tall som viser at produsentene av øl, brus og vann allerede etter to uker i snitt har permittert 24% av de som er ansatt i næringen.

De største produsentene har permittert 22 %, mens småskalaprodusentene har permittert hele 58 % av sine ansatte.

- Det haster nå med å få på plass politiske tiltak for å redde næringen fra en serie konkurser, sier Fuglum.

Raske tiltak

Han peker på tre enkle og ubyråkratiske grep som kan iverksettes raskt og som vil ha umiddelbar effekt: Utsatt innbetaling av særavgifter på drikke, fradrag på avgifter for det som ikke blir solgt (tap på fordringer), og midlertidig fritak fra moms og arbeidsgiveravgift gjennom kriseperioden.

Dominoeffekt av konkurser i uteliv?

Undersøkelsen viser at drikkevareprodusentene nå risikerer å rammes dobbelt – gjennom at de ikke får betalt for varer som allerede er levert.

Hele 86 % av respondentene i undersøkelsen sier at de allerede sliter med å få betalt for varer levert før krisen inntraff, og at de forventer tap på fordringer. Dette er varer som produsentene allerede har betalt inn særavgifter for.

Annonse
Annonse