Annonse

Orkla starter tilbakekjøps-program for egne aksjer

Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 16. april 2020.

Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs, og iverksettes fra 22. februar og avsluttes senest 29. mars 2021.

Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å erverve aksjer som vil benyttes til Orklas insentivprogrammer til ansatte, samt å dele ut overskuddskapital til aksjonærer, i tråd med Orklas mål om å sikre en langsiktig og bærekraftig verdiutvikling for sine aksjonærer.

Annonse
Annonse
Annonse