Annonse
Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Går til kamp mot de useriøse bilvask-aktørene

Ved hjelp av tall fra Skatteetaten og SSB har Virke beregnet at den svarte omsetningen knyttet til bilvask beløper seg til anslagvis 200 millioner kroner per år. Dette tilsvarer omsetningen til en middels stor bensinstasjonskjede som tilbyr bilvask på alle sine stasjoner.

Utnytter mennesker, forurenser og unndrar skatt

Gjennom en fersk rapport fra A-krimsenteret i Oslo og Akershus fremkommer det også at utfordringene i markedet for bilvask er betydelige. I forbindelse med offentliggjøring av rapporten skrev Arbeidstilsynet følgende på sine hjemmesider:

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV, er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019.

Til kamp mot de useriøse aktørene

Fredag 21. august lanserte Virke Servicehandel et nytt initiativ for å bli kvitt de useriøse aktørene som driver med bilvask sammen med arbeidstakerorganisasjonene Handel og Kontor og Fellesforbundet.

Gjennom initiativ for bærekraftig bilvask skal forbrukerne de neste ukene bli oppfordret til å styre unna useriøse bilvask- og bilpleievirksomheter.

En samlet bensinstasjonsnæring støtter initiativet, og forbrukere som vasker bilen sin på bensinstasjoner vil få en klar oppfordring om å styre unna useriøse bilvask/bilpleievirksomheter. Det skjer gjennom informasjon om hvorfor de alltid bør oppsøke seriøse virksomheter.

Kampanjen vil spesielt fokusere på hvordan de useriøse bilvaskestedene undergraver grunnleggende arbeidstakerrettigheter og neglisjerer myndighetenes strenge krav på området for miljø og utslipp.

Ønsker egen godkjenningsordning for bilvask

Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Leder av Virke Servicehandel, Iman Winkelman, tror holdningskampanjen vil ha positiv effekt, men erkjenner samtidig at det er vanskelig for forbrukerne å skille seriøse fra useriøse virksomheter i markedet for bilvask:

- Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for forbrukerne å vite om virksomheten de vasker bilen hos, forholder seg lojalt til myndighetenes krav til denne type virksomhet. Vi har derfor henvendt oss til regjeringen med ønske om at det etableres en egen godkjenningsordning for bilvask. En slik ordning vil gi forbrukerne bedre mulighet til å være bevisst på hvor de bør vaske bilen for å ha ren samvittighet, sier Winkelman.

Mer informasjon om initiativet er tilgjengelig på www.brabilvask.no

Annonse
Annonse
Annonse