Annonse
Arkivfoto: Karine Hildonen Henriksen

Se hvem som har fått kompensasjon

– Full åpenhet gir god innsikt i hvordan regjeringens virkemidler treffer og det hindrer svindel og juks med ordningen, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene i en pressemelding.

Mandag 18. januar åpnet den nye kompensasjonsordningen for næringslivet. Ordningen er et viktig tiltak for å hjelpe de mange små og store bedriftene i landet som har fått redusert aktiviteten sin som følge av korona-pandemien. Ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene og det kan i første omgang søkes tilskudd for perioden september – desember.

Ryddighet gir rask behandling

– Bedrifter som søker og har papirene i orden, vil raskt få innvilget tilskudd. De første virksomhetene har allerede fått penger på konto, sier Lars Peder Brekk.

Før virksomhetene sender inn søknadene, må de få bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Det er flere automatiske kontrollmekanismer i løsningen og det foretas også manuelle kontroller der vi ser at det er nødvendig.

– Kontrollene er viktige for å hindre svindel og juks, men det er også viktig med full åpenhet om hvem som får og hvilke regnskapsførere og revisorer som godkjenner søknadene. Slik får vi en ordning vi alle kan stole på, sier direktøren.

Som forventet har serverings- og overnattingsbransjen fått størst andel av tildelingene det første døgnet. Bransjen ha vært spesielt hardt rammet, ikke minst i julebordsperioden november og desember. På andreplass av antall tildelinger finner vi virksomheter innen bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

Her finner du oppdatert statistikk med beløp, hvilken bransje/næring som får mest og hvor i landet de kommer fra.

Oslo og Viken med flest tildelinger

Ser vi på geografisk plassering, fikk virksomheter i Oslo og Viken flest tildelinger første døgn, etterfulgt av Agder og Vestland.

– Jeg er glad for at flere hundre bedrifter allerede første døgn har fått utbetalt tilskuddene de sårt trenger, og håper mange benytter seg av kompensasjonsordningen fremover. Brønnøysundregistrene har løst en krevende oppgave på en veldig god måte, sier næringsminister Iselin Nybø.

Se hvem som har fått tilskudd her.

Annonse
Annonse
Annonse