Sparer tusenvis av tonn med plast

Publisert: 8. mars 2021 kl 13.14
Oppdatert: 24. november 2021 kl 13.42

All plasten i flaskene Coca-Cola produserer her i landet, blant annet Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge, vil heretter være 100 prosent resirkulert. Det sparer samfunnet for 4 300 tonn ny plast i året, og reduserer klimautslippene fra selskapets norske flaskeproduksjon med 28 prosent. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

Samtidig fjernes de viktige logoene fra etikettene i en periode, og erstattes med en klar oppfordring til Ola og Kari Nordmann: «Pant meg igjen». Slik brukes kraften i merkevarene til å kommunisere at det hverdagslige i å pante flasken er et direkte bidrag til en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast.

Etterlyser tiltak

Den resirkulerte plasten Coca-Cola går over til er dyrere enn ny, fossil plast. Miljøorganisasjonen Zero ber derfor norske myndigheter gjøre mer for å redusere bruken av ny plast i Norge.

– Paris-avtalen tilsier at klimagassutslippene må reduseres med 50 prosent innen 2030. Produksjon og forbrenning av plast medfører store klimautslipp. Å bytte til bruk av resirkulert plast vil gi betydelige reduksjoner i utslipp. Coca-Colas omlegging er et godt eksempel på dette. Da er det paradoksalt at regjeringens klimamelding har glemt de store klimagassutslippene fra plast, sier Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materiale i Zero, og fortsetter:

– Hvordan skal man nå klimamålet for plast uten at politikerne legger til rette for det? For at flere aktører skal kunne gjennomføre endringer som Coca-Cola, må myndighetene lage rammevilkår som gjør det mer lønnsomt å bruke resirkulert plast, og mindre lønnsomt å bruke fossil plast. En god start vil være å revidere grunnavgiften, slik at den premierer bærekraftige valg, sier Hauge videre.

Betydningen av panting

Saken fortsetter under annonsen

Norge er et av de første landene i verden der Coca-Cola gjennomfører overgangen til 100 prosent resirkulert plast. Årsaken er at vi her i landet har verdens kanskje beste system for retur av drikkevareemballasje – den norske panteordningen. Endringer som denne kan dermed være et steg på veien mot en sirkulær økonomi for drikkevareplast – et lukket kretsløp der all slik plast samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt. Derfor er panting et viktig tema i kampanjen for å lansere de nye flaskene.

– Med flasker i 100 prosent resirkulert plast vil Coca-Cola bidra på veien mot en sirkulær økonomi for norsk drikkevareplast. Når vi nå introduserer disse nye bærekraftige plastflaskene, er noe av det viktigste for oss i Coca-Cola å fokusere på betydningen av den gode panteordningen vi har i Norge, sier Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola, og fortsetter:

– Derfor bruker vi nå mye plass. Blant annet den viktige logoplassen på etikettene – til å fortelle om bærekraft, og betydningen av sirkulær økonomi: Hva det er, og hvordan vi alle kan bidra – blant annet gjennom å ivareta gode pantevaner, avslutter Per Hynne.

Ledige stillinger – Conveniencejobb