Annonse

Fra krevende til tosifret vekst for GO2 grill

Markedssjef i Systemkjøp og GO2 grill, Knut Kleivenes. – Veksten kommer som følge av dyktige og aktive drivere av et kon-sept som treffer forbrukeren godt. Foto: GO2 grill.

– De første månedene var krevede som for alle aktørene i bransjen. Fra påske har vi opplevd god økning, mai-måned var god, og juni-måned var tilnærmet lik 2019. I juli opplevde vi veldig god vekst samlet sett. Dette følgelig med noen regionale forskjeller som ikke har nytt godt av hjemmeferierende nordmenn, eksempelvis sentrale områder på Østlandet. I andre halvdel av august har utviklingen bremset opp noe, dette grunnet oppblomstring av Covid-19 og det faktum at ferien er over, sier Knut Kleivenes i GO2 Grill.

Mer digitalisering

– Generelt har våre medlemmer hatt en ekstremt god omsetning i sommer med tosifret vekst. Vi har hatt god vekst i alle kategorier, men det er verdt å merke seg at issalget har vært svært godt i juli.Tilpasningen til smittevern har ført til større grad av digitalisering, spesielt med tanke på bestillings-måter i og utenfor restauranten. I tillegg har betalingsformen endret seg til «mobil, vipps og kontaktløst». Forhåndsbookinger og bordreservasjoner har også økt grunnet noe redusert sittekapasitet og fulle restauranter.

Ny koronarunde

– Vi ser dessverre at flere av medlemmene har merket «oppblomstringen» av Covid-19. Det gjør at planer som allerede var lagt, er endret. Men våre overordnede estimater er en marginal nedgang sett opp mot fjoråret. Steder som hadde take-away før pandemien slo inn, er stedene som var best posisjonert for «nye» leveringsmetoder.

Knut Kleivenes sier at synergiene, samt fellesskapet i GO2 grill har vært viktig for motivasjon i kjeden. Driverne i GO2 vil hverandre det beste. Systemkjøp og driverne av eksisterende GO2 grill har store vekstambisjoner for konseptet.

– Vi har en ambisjon om å få 50 driftssteder inn under merkenavnet fordelt over hele landet, avslutter Kleivenes.

Les mer om bransjeledernes erfaringer fra sommeren 2020 i utgave 4/2020 av CONVENIENCE.

Annonse
Annonse
Annonse