Redaksjon

Karine Hildonen Henriksen
Ansvarlig redaktør
971 74469 
karine.henriksen@medierogledelse.no

Annonsesalg

Nils W. Sørensen
Markedssjef
909 22 470
nils@dagligvarehandelen.no   

Abonnement

Leticia Haugen
abo@dagligvarehandelen.no

Kundeservice

240 77 007
 

Administrasjon

Magne Lerø
Daglig leder
magne@dagligvarehandelen.no