Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

5 av 10 vet ikke at de må rapportere om mangfold og likestilling

Det viser en fersk undersøkelse fra Simployer, som er en leverandør av kunnskapstjenester og HRM-løsninger. 400 norske virksomheter har svart på undersøkelsen, og blant disse svarer 49 prosent at de ikke visste at denne informasjonene skulle inn i årsberetningen for 2020.

Aud Brower i Simployer.

– Halvparten er ikke klar over om de inkluderte dette i siste årsberetning, og 46 prosent sier at de ikke vet, eller har avklart, hvem i virksomheten som har ansvar for å rapportere dette, sier Aud Brouwer, som er ansvarlig for Simployer-rapporten.

Pliktig rapportering for de med over 50 ansatte

Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, men det er få som følger opp dette.

Endringen i Likestillings- og diskrimineringsloven innebærer at alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med mer enn 50 ansatte nå har en plikt til å redegjøre offentlig for situasjonen på området. Dette skal gjøres i selskapets årsberetning, eller i annen offentlig tilgjengelig informasjon, som for eksempel på selskapets nettside.

Jurist Ragni Myksvoll Singh i Simployer sier bedrifter nå er pliktig til å rapportere på mange aspekter innen likestilling og mangfold. Få er klar over at dette gjelder fra 2020.

- Bedriftene er også forpliktet til å rapportere på kjønnsbalansen, oppgi hvor mange som er ansatt i deltidsstillinger av henholdsvis kvinner og menn og hvor mange som er midlertidig ansatt. De skal også rapportere på hvor mange uker kvinner og menn gjennomsnittlig tar i foreldrepermisjon, sier jurist hos Simployer, Ragni Myksvoll Singh.

Lavt fokus fra toppledelsen

Et av funnene i rapporten er at bare 32 % av respondentene mener at virksomhetens toppledelse har reell fokus på mangfold og likestilling.

Loven trer nå i kraft, og det vil bli sanksjoner. Her er Likestilling og diskrimineringsombudets forklaring av det som kreves av arbeidsgivere. Det er mange spennende nøkkeltall i vedlagt Simployer-rapport.

Bedrifter kan straffes økonomisk

Dersom virksomhetene ikke følger opp, kan ombudet sende saken til Diskrimineringsnemnda, som kan ilegge tvangsmulkt. I loven står det at tvangsmulkten fastsettes som engangsmulkt eller løpende dagmulkt, men det er foreløpig ikke kjent hvor stor mulkt som eventuelt kan gis, sier Myksvoll Singh.

Likestilling og mangfold må på alles agenda

Virksomhetene skal også redegjøre for hvordan de har jobbet med likestilling gjennom året. Dette innebærer blant annet at det bør opplyses om hvor ofte det har vært møter, hvem som har deltatt, hvilke risikoer som er oppdaget og tiltak som er iverksatt, og hvilke retningslinjer virksomheten har for å fremme likestilling. Det vil innebære mer arbeid for store bedrifter, enn for de som er mindre i størrelse.

Annonse
Annonse
Annonse