Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Regjeringspartiene forstår ikke alvoret

Publisert: 18. juni 2018 kl 16.08
Oppdatert: 18. juni 2018 kl 16.08

- Dette viser at regjeringspartiene dessverre enten ikke tar inn over seg, eller klarer å gjøre noe med skadevirkningene av deres egen avgiftspolitikk, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Mangel på forståelse

- Når regjeringen trenger minst ett år på å vurdere avgiftsøkninger som bedriftene fikk fem uker til å forberede seg på, øker den politiske risikoen ved å investere i Norge. Regjeringspartiene demonstrerer også en urovekkende mangel på forståelse for de langsiktige og strukturelle skadevirkningene som nå er i ferd med å oppstå i mat- og drikkenæringen.

En umulig konkurransesituasjon

Grensehandelen med Sverige er nå på et rekordhøyt nivå. Det høye avgiftsnivået kombinert med 350-kronersgrensen for avgiftsfri import, som nå utnyttes til fulle av utenlandske nettaktører som eksporterer avgiftsfritt godteri og brus til Norge, skaper en umulig konkurransesituasjon for norsk næringsliv.

Saken fortsetter under annonsen

- 350-kronersgrensen undergraver enhver begrunnelse for de norske særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, sier Brubakk.

Flere opposisjonspartier har foreslått å fjerne 350-kronersgrensen.

- Det er påfallende at Høyres leder av finanskomiteen ikke er opptatt av å finne ut av hva dette avgiftsfritaket koster norske skattebetalere, og istedenfor velger å kritisere opposisjonen når den vil skape like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører.

En gjennomgang av særavgifter

NHO Mat og Drikke mener at avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2018 må reverseres snarest, og 350-kronersgrensen for avgiftsfri import oppheves.

Deretter må myndighetene gjennomføre en fullstendig gjennomgang av særavgiftene. Målet for gjennomgangen må være å etablere en konsistent avgiftspolitikk, som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import, og der forutsetningen er at særavgiftene har dokumentert effekt i forhold til folkehelse, miljø eller andre samfunnsmessige målsetninger. Det er også nødvendig å ha en løpende vurdering av utviklingen i grensehandelen, slik blant annet den danske regjeringen gjør.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb