Annonse
Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Avgiftskutt bidro sterkt til lavere priser på mat og drikke

Prisutviklingen på mat og drikke er negativ målt mot fjoråret, og prisnivået har ligget under fjoråret siden mars. Utvikling i konsumprisindeksen (KPI) for mat og alkoholfri drikke i august er -2,9 prosent. Utviklingen i juli var -2,8 prosent. Dette målt mot samme måneder i fjor skriver Virke i en pressemelding.

Avgiftskuttet på mineralvann utgjør en stor del av prisendringen, men prisendringen justert for dette er også negativ. I juli var KPI-endringen for mat og drikke -2,8 prosent målt mot fjoråret, justert for avgiftsendringene var KPI-endringen -0,8 prosent (endring i KPI-JA).

 Jarle Hammerstad, direktør for dagligvare i Virke.
– Det er gledelig å se at avgiftslettelsen på mineralvann har bidratt til lavere priser for forbrukerne, og at den negative prisutviklingen på mat og drikke fortsetter. Det tyder på at det er hard konkurranse om kundene i dagligvaremarkedet, sier Jarle Hammerstad, direktør for dagligvare i Virke.

 

Som normalt i august faller prisnivået fra juli (-1 prosent). Prisøkning fra leverandører slo inn i juli, mens det normalt er mer kampanjer i august.

– Utviklingen i sommer viser at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde prisene nede, til tross for økte priser fra leverandørene, sier Hammerstad.

 

Annonse
Annonse
Annonse