Avgiftskutt bidro sterkt til lavere priser på mat og drikke

Publisert: 10. september 2021 kl 09.59
Oppdatert: 10. september 2021 kl 10.03

Prisutviklingen på mat og drikke er negativ målt mot fjoråret, og prisnivået har ligget under fjoråret siden mars. Utvikling i konsumprisindeksen (KPI) for mat og alkoholfri drikke i august er -2,9 prosent. Utviklingen i juli var -2,8 prosent. Dette målt mot samme måneder i fjor skriver Virke i en pressemelding.

Avgiftskuttet på mineralvann utgjør en stor del av prisendringen, men prisendringen justert for dette er også negativ. I juli var KPI-endringen for mat og drikke -2,8 prosent målt mot fjoråret, justert for avgiftsendringene var KPI-endringen -0,8 prosent (endring i KPI-JA).

– Det er gledelig å se at avgiftslettelsen på mineralvann har bidratt til lavere priser for forbrukerne, og at den negative prisutviklingen på mat og drikke fortsetter. Det tyder på at det er hard konkurranse om kundene i dagligvaremarkedet, sier Jarle Hammerstad, direktør for dagligvare i Virke.

 

Som normalt i august faller prisnivået fra juli (-1 prosent). Prisøkning fra leverandører slo inn i juli, mens det normalt er mer kampanjer i august.

– Utviklingen i sommer viser at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde prisene nede, til tross for økte priser fra leverandørene, sier Hammerstad.

 

Annonse

Ledige stillinger – Conveniencejobb