Annonse
Foto: Orkla
Orkla

Deler ut dagligvarer til sårbare barnefamilier

Stadig flere barn vokser opp i lavinntekstfamilier, og andelen er i følge SSB rundt 12 prosent. Det utgjør 115 000 barn. Restriksjonene i samfunnet som følge av koronapandemien, har ført til at de familiene som fra før av har svak økonomi, får det verre.

Mange takker ja til mat
Sanitetskvinnene og Orkla har siden starten av pandemien hatt et utstrakt samarbeid for å gjøre livet litt lysere for sårbare barnefamilier. Sanitetskvinnene har lokalforeninger rundt om i hele landet som når ut til sårbare familier med matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter de trenger.

– Vi merker en økning. Flere av våre frivillige fanger opp familier som trenger hjelp. Dette ser vi eksempelvis på at mange også takker ja til vareutdelinger. Så langt i pandemien har vi delt ut 14 000 nett med matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter gjennom samarbeidet vi har med Orkla, forteller fagsjef Elisabeth Dahl Hansen i Sanitetskvinnene.

- Varene er ekstra kjærkomment i forbindelse med skoleferier og høytider som påske og jul.

Vil hjelpe flere
I lys av koronasituasjonen forlenger Orkla nå samarbeidet med to nye år. Bidraget skal konsentreres om produktutdelinger knyttet til sesonger og merkedager som oppfattes som særlig vanskelig for sårbare barnefamilier.

- Med dagens nye nedstengninger blir hverdagen enda mer krevende for mange av de mest sårbare i samfunnet vårt. Det å ta et aktivit samfunnsansvar i nok et år med pandemi er viktig og riktig for oss, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

- Tiltakene er viktigere enn noen gang, og gjennom samarbeidet så langt ser vi at Sanitetskvinnene virkelig når ut og kan gjøre en forskjell for de sårbare i samfunnet vårt.

Utdelingen av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter skjer i tett samarbeid med de som kjenner best til behovene i familiene, slik som barnevernstjenesten og familievernkontorene.

Annonse
Annonse
Annonse