Annonse
Foto: Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Grensehandelen kraftig opp

I løpet av juli, august og september brukte nordmenn 1,3 milliarder kroner på grensehandel viser tall fra SSB. Når Norge innførte strenge koronatiltak i mars i 2020 førte dette til bråstopp i grensehandelen. Men lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten i år satte fart i grensehandelen igjen.

– Til tross for at grensehandelen tok seg kraftig opp i tredje kvartal sammenliknet med foregående kvartal, er det fortsatt et godt stykke igjen til at den er på samme nivå som før pandemien, sier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

I tredje kvartal 2018 endte grensehandelen på 3,8 millioner kroner, mens i tredje kvartal i 2019 endte den på rekordhøye 5 milliarder kroner.

Nordmenn reiste på 907 000 dagsturer til utlandet i tredje kvartal. Sammenliknet med redje kvartal i 2019 og før det ble innført reiserestriksjoner, er omtrent to av tre handleturer borte.

– Bortsett fra helt mot slutten av september, var det under mesteparten av kvartalet visse begrensninger på reising. Dette har nok bidratt til at vi ikke har handlet like mye over grensa som før pandemien, sier Boyd Oyier.

Annonse
Annonse
Annonse