Må sorteres: Hvis disse rundstykkene ikke blir solgt i butikken, må maten og plasten kastes hver for seg. Foto: Grønt Punkt Norge

Fra nyttår må butikkene kildesortere avfallet

Publisert: 1. desember 2022 kl 09.43
Oppdatert: 1. desember 2022 kl 09.43

­

For varehandelen vil regelendringen for mange føre til flere og nye rutiner rundt avfallshåndtering.

– Nå kan ikke butikkene kaste emballerte varer i restavfallet lenger, det betyr at plastemballasje og mat må sorteres hver for seg. Butikkene må dermed gjøre som forbruker gjør hjemme, og sørge for at plastemballasjen er tom for produktrester før de kildesorterer den, sier Are Magnus Adolfsen som er prosjektleder for næringslivsplast i Grønt Punkt Norge.

Innføringen av nye utsorteringskrav er en direkte konsekvens av målet om materialgjenvinning av plastemballasje på 55 prosent i 2030. For å nå det kravet må mer plast sendes til materialgjenvinning i stedet for forbrenning.

– Vi forstår for at det på kort sikt medfører store endringer for mange butikker, men på lang sikt er det viktig for at vi skal nå målene på materialgjenvinningsgrad, og ikke minst sørge for at vi bruker råvarene våre flere ganger i stedet for å brenne dem med en gang, sier Adolfsen.

Finsortering må til

Etter at forskriften ble vedtatt i sommer, har Grønt Punkt Norge samarbeidet med blant annet Norsk Gjenvinning for å se på hvordan man best kan løse utfordringen en del butikker vil stå overfor fra årsskiftet.

Saken fortsetter under annonsen

– Nå er det forbrukeravfallet som er i fokus, og det må håndteres litt annerledes enn plasten fra «blandet plastemballasje»-prosjektet. Målet er at det som samles inn fra butikker og næringslivet skal finsorteres og materialgjenvinnes på samme måte som plastemballasjen fra forbruker, sier Adolfsen.

Tester av innsamlet plast fra virksomheter som har kommet i gang med innsamlingen av husholdningslignende avfall vil snart bli sendt til Tyskland. Plastemballasjen sendes til sorteringsanleggene for husholdningsplast, som Plastretur allerede har avtale med.

– For at disse anleggene skal kunne håndtere dette, er vi imidlertid avhengig av at det som samles inn fra butikker og andre virksomheter ikke er større og grovere enheter enn husholdningsemballasje. Butikkene må også være like flinke til å fjerne rester som det forbruker er, sier prosjektlederen.

Økt bevissthet rundt matsvinn

Selv om forskriften som gjelder fra nyttår stiller store krav til næringslivet, har Grønt Punkt Norge tro på at totalbildet blir positivt etter hvert.

– Det vil uten tvil føre til at mer gjenvinnbar plastemballasje faktisk kommer ut av restavfallet og inn i kretsløpet. Samtidig kan det føre til enda høyere bevissthet rundt matsvinn. Kravet vil medføre nytenkning og innovasjon fra dagligvarebransjen, innsamlere i næringslivet og ikke minst oss med tanke på hvordan vi sammen skal møte de nye kravene og logistikken rundt sortering, innsamling og gjenvinning, sier Are Magnus Adolfsen.

Sjekkliste for nye rutiner

Saken fortsetter under annonsen

For å hjelpe butikker og næringsvirksomheter har Plastretur og Grønt Punkt Norge laget en sjekk-liste som kan være til hjelp i forbindelse med den nye forskriften:

 1. Snakk med din renovatør allerede i dag: Hvilke løsninger har de å tilby dere?
   
 2. Sørg for at emballasjen du allerede kildesorterer, som transportemballasje, holdes separat fra det som nå skal sorteres. Forbrukerpakningene må sorteres separat.
   
 3. Pass på at plastemballasjen er helt tom for produktrester: For mange produkter holder det å tømme ut innholdet, mens for enkelte produkter krever det litt mer å få ut alle restene.
   
 4. Ha gode rutiner for matavfall: Sørg for at det ikke griser til annen ren emballasje og ha gode arbeidsforhold, med minst mulig lukt (og skadedyr).
   
 5. Behold gode bestillingsvaner: Sørg for at flest mulig forbrukerpakninger blir solgt. Det er bra med tanke på matsvinn og logistikken i butikken.

Ledige stillinger – Conveniencejobb