Dagligvaretilsynet bruker en anonym spørreundersøkelse når tilsynet nå starter kartleggingen av samarbeidsklimaet mellom aktørene i dagligvarehandelen. Foto: Heiko Junge | NTB
Foto

Dagligvaretilsynet bruker en anonym spørreundersøkelse når tilsynet nå starter kartleggingen av samarbeidsklimaet mellom aktørene i dagligvarehandelen. Foto: Heiko Junge | NTB

DAGLIGVARETILSYNET

Kartlegger klimaet mellom leverandører og kjeder

Publisert: 23. juni 2022 kl 08.40
Oppdatert: 23. juni 2022 kl 08.56

­Hensikten med undersøkelsen er å sikre en dypere forståelse for forhandlingssituasjon og samarbeidsklima mellom kjeder og leverandører i dagligvaremarkedet.

Undersøkelsen gjelder også tilstøtende næringer, som kiosk og bensin med handel av dagligvarer og kioskvarer, bredsortiments-butikker og lignende, skriver Dagligvaretilsynet på sine nettsider.

Ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler

Dette er den første kvantitative undersøkelse om samarbeidsklimaet mellom aktørene i dagligvaremarkedet. Undersøkelsen er anonym.

Utgangspunktet er Lov om god handelsskikk, der målet er ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører.

Så mange deltakere som mulig

Tilsynet inviterer personer i bedrifter «som har solgt til en dagligvarekjede/detaljist eller kjøpt fra en dagligvareleverandør siste 12 måneder».

Saken fortsetter under annonsen

Tilsynet ønsker så stor deltakelse som mulig fra både leverandør og kjeder, altså personer som selv har deltatt i forhandlinger i løpet av de siste 12 månedene:

  • For leverandører er det spesielt viktig at KAM’er (Key Account Managers), salgsdirektører o.l. deltar
  • Fra kjedesiden ber tilsynet om at kategoriansvarlige, innkjøpsdirektører o.l. deltar

Her kan du melde deg på undersøkelsen.

Åpen til tidlig i august 

Undersøkelsen gjennomføres og rapporteres i samarbeid med Kantar Public.

– Undersøkelsen vil ligge åpen fram til begynnelsen av august, opplyser prosjektleder Marit Gjølstad i Kantar til Mat og marked.

Dersom det fortsatt er behov for flere svar på undersøkelsen, kan perioden bli forlenget.

Saken fortsetter under annonsen

Modellen for undersøkelsen er av typen som gjøres årlig i Storbritannia. Der heter den The Groceries Code Adjudicator (GCA), som danner selve kunnskapsgrunnlaget for hvordan britene håndhever den britiske varianten om loven om god handelsskikk.

«Stor betydning»

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke sier til organisasjonens nettside at «undersøkelsen vil få stor betydning for håndhevingen av Lov om god handelsskikk».

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke anbefaler alle leverandører til dagligvarekjedene om å delta i spørreundersøkelsen fra Dagligvaretilsynet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Foto

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke anbefaler alle leverandører til dagligvarekjedene å delta i spørreundersøkelsen fra Dagligvaretilsynet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Vi anbefaler alle mat- og drikkeprodusenter som er leverandører til de tre dagligvaregrupperingene og andre dagligvarekjeder og butikker, om å besvare undersøkelsen. En god kartlegging av samarbeidsklimaet i dagligvaremarkedet vil være viktig støtte til Dagligvaretilsynets oppgave med å bidra til ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen. Dette vil bidra til mer forutsigbare avtaler mellom mat- og drikkeprodusentene og dagligvaregrupperingene, sier Brubakk.

Ledige stillinger – Conveniencejobb