Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med. Foto: Mattilsynet

Mye feilmerking i barnemathylla 

Publisert: 21. november 2022 kl 08.47
Oppdatert: 21. november 2022 kl 09.49

­Mattilsynet har sjekket 40 ferdigpakkede produkter til barn under tre år, som middager, desserter, grøtpulver, mellommåltidsprodukter og snacks. Produktene selges i de største dagligvare- og helsekostbutikkene, samt noen større nettbutikker. Ingen av produktene var produsert i Norge, men kom fra EU/EØS-land. 

Må kunne stole på merkingen

– Småbarn er en sårbar gruppe. Riktig merking på barnemat, er viktig for at foreldre skal ha mulighet til å ta gode og riktige valg. Foreldre skal kunne stole på merkingen, og få alle opplysningene de trenger, sier Marit Fallebø, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

De fleste merkefeilene Mattilsynet avdekket, har ikke kunnet medføre helsefare. Unntaket er ikke god nok merking av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Slike ingredienser skal være fremhevet i ingredienslisten.

– Det er svært viktig at foreldrene til barn med allergier og intoleranser raskt får en oversikt over slike ingredienser, sier Fallebø.

21 av 40 produkter hadde feil

Blant feilene som ble avdekket, var manglende oversettelse av produktopplysninger til norsk, manglende mengdeangivelse av viktige ingredienser og manglende samsvar mellom opplysninger i innholdsfortegnelsen på selve produktet og hva produsenten oppgir i produktdatabladet (den faktiske «oppskriften»).

Saken fortsetter under annonsen

– Matmerking skal alltid være korrekt, gi forbruker tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede. Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med, sier Fallebø.

Fakta om merkesjekken:

  • Mattilsynet har i denne merkesjekken kun sett på et lite utvalg av barnematprodukter som finnes på markedet. Virksomhetene som hadde merket produktene feil har blitt fulgt opp. Samlede resultater er ikke egnet til å si noe om total status på merking på mat til små barn. Funnene gir grunnlag for at næringen selv kan sjekke om dette er avvik som også er gjeldene for andre barnematprodukter.
     
  • Merkesjekken i 2021 var en oppfølger av merkesjekken i 2020, da Mattilsynet undersøkte 13 produkter innen kategoriene snacks, tørket frukt og kjeks, som er spesielt rettet mot barn under tre år og som ikke er regulert i forskrift om barnemat. Ni av disse produktene hadde mindre feil i måten de var merket på. 
     
  • Mattilsynet har siden 2013 gjennomført «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører merkesjekkene for å kontrollere om virksomhetene gir korrekt og redelig informasjon om matvarene de har ansvaret for. Kontrollen blir gjennomført av et utvalg av produkter. Vi avdekker mange mangler og feil ved matinformasjon som gis forbruker. Vi oppfordrer derfor matbransjen om å bruke resultatene av merkesjekken, for å undersøke andre produkter i samme produktkategori og for å øke kunnskapen om regelverket.

Les hele rapporten her: Merkesjekken 2021 - Barnemat

Ledige stillinger – Conveniencejobb