Orkla får toppkarakter for rapportering om bærekraft

Publisert: 9. september 2022 kl 08.42
Oppdatert: 9. september 2022 kl 09.02

­

De siste årene har det skjedd en rask utvikling i krav og forventninger til rapportering om bærekraft. Samtidig er det stor variasjon i hvilken informasjon selskaper gir, og hvordan den presenteres.

«Bærekraft på børs»

Rådgivning- og analyseselskapet Position Green har nylig analysert rapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs. Funnene presenteres i den ferske rapporten «Bærekraft på børs».

Alle selskapene som har blitt analysert, har blitt tildelt en totalkarakter på en skala fra A til F. Totalkarakteren er basert på delkarakterer knyttet til ESG (Environmental, Social and Governance, eller miljø, sosiale forhold og styringsrutiner på norsk).

Klar og tydelig

Orkla har i år fått karakter A, noe som ifølge Position Greens karakterskala betyr «svært god rapportering i tråd med beste praksis og standarder. Klar redegjørelse for vesentlige temaer og relevante resultater. Tydelig strategi og klare, tallfestede målsettinger».

Annonse

– Vi er godt fornøyde med at Orkla får A-score. Bærekraftsrapportering omfatter en rekke temaer og krever innsats fra nær sagt alle funksjoner. Vi har gjennom mange år jobbet målrettet for å videreutvikle bærekraftsrapporteringen i tråd med utviklingen i krav og forventninger, og det er svært tilfredsstillende å få anerkjennelse for dette. Samtidig gir rapporten fra Position Green råd og innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet, sier Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla Asa.

Hun utdyper:

– Enhetlig rapportering basert på felles standarder er viktig for å gi finansmarkedet og andre interessenter informasjon som kan være relevant for dem i deres vurderinger av Orkla. Vi har de siste årene lagt vekt på å forbedre rapporteringen av klimarisiko i tråd med anbefalingene fra TCFD og etablere rapportering etter det nye rammeverket «Common metrics» lansert av World Economic Forum. For 2022 vil vi rapportere etter de nye kravene i EU-taksonomien og vi er også i ferd med å forberede oss på de kommende rapporteringskravene gjennom EUs nye direktiv og standarder for bærekraftsrapportering.

I Orkla ønsker de å ta sin del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og miljøutfordringene.

– Det gjør vi blant annet ved å utvikle sunnere matvarer, minske matsvinn, redusere klimagassutslipp, lansere produkter som bidrar til sirkulære kretsløp og fremme ansvarlig forretningspraksis i hele verdikjeden.

Les mer om Orkla sitt bærekraftsarbeid her.

 

Annonse

Ledige stillinger – Conveniencejobb