– Vi fikk gjennomslag for våre viktigste krav – et lønnsoppgjør som gir økt  kjøpekraft, og som gir enda mer i lønnstillegg for de lavtlønte, sier nestleder Steinar Krogstad, som har ledet LOs forhandlingsdelegasjon. 

Foto

Arkivfoto: Vidar Ruud, NTB

Enighet mellom LO, YS og Virke – ramme på 5,2

Publisert: 9. mai 2023 kl 10.07
Oppdatert: 12. mai 2023 kl 08.25

I denne rammen ligger det et handlingsrom for lokale forhandlinger, men dette rommet kan variere fra bransje til bransje.

– Det har vært konstruktive forhandlinger, og Virke er fornøyd med å komme til en enighet uten konflikt. Vårt mål har vært å overholde rammen fra frontfaget, og det har vi klart, sier administrerende direktør Bernt Apeland i Virke.

LO mener på sin side å ha fått fullt gjennomslag i forhandlingene, som omfatter 32.000 ansatte i varehandel og service.

– Vi fikk gjennomslag for våre viktigste krav – et lønnsoppgjør som gir økt  kjøpekraft, og som gir enda mer i lønnstillegg for de lavtlønte, sier nestleder Steinar Krogstad, som har ledet LOs forhandlingsdelegasjon.

Ifølge dem innebærer resultatet også 7,5 kroner i lønnstillegg for alle ansatte. I tillegg er det avtalt særlige tillegg og mekanismer for å gi ekstra til de lavest lønte.

– I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Da måtte vi såpass høyt opp, sier Krogstad.

YS og Virke har også blitt enige om et lavlønnstillegg på 3 koner per time for medlemmer med avtaler om lokal forhandlingsrett og ytterligere 1 krone per time for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett.

Saken fortsetter under annonsen

– YS er opptatt av å snu utviklingen der arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og lønnsforskjellene øker. Derfor er vi fornøyd med at Virke også kom oss i møte på kravet om et lavlønnstillegg, sier Anneli Nyberg, leder av YS Privat.

Ledige stillinger – Conveniencejobb