Lagunen Storsenter i Fana i Bergen passerte 4 milliarder i butikkomsetning i 2022. Foto: Olav Thon Gruppen

Thons kjøpesentre godt fornøyd med 2022

Publisert: 6. januar 2023 kl 10.56
Oppdatert: 6. januar 2023 kl 14.58

­Sammenlignet med siste normalår i 2019 økte omsetningen med 14,9 prosent.

– Det er god grunn til fortsatt å tro på fysisk handel. Vi er godt fornøyde med at omsetningen har holdt seg bra i 2022, men vi regner med at veksten i forbruket flater noe ut i 2023, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

– I tillegg til tradisjonell detaljhandel har kunder i 2022 brukt mye penger på tjenester og servering, fortsetter Rønning.

Opp for servering

Olav Thon Gruppens egne tall ligger på linje med bransjen for øvrig. Servering, klær og sko, samt service- og tjenesteyting øker, mens brune- hvitevarer og kategorier innen hus og hjem, som gikk godt under pandemien, har gått noe ned.

Vinmonopolets omsetning har hatt stor nedgang i 2022, og dagligvarehandel har flatet ut sammenlignet med omsetningen under pandemiårene. Dette er blant annet drevet av at vi igjen har begynt å reise utenlands.

Norges største kjøpesenteraktør

Saken fortsetter under annonsen

Åtte av de ti største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning er enten eid eller forvaltet av Olav Thon Gruppen. I kjøpesenterporteføljen i Norge er det 83 kjøpesentre totalt, hvorav 49 profilerer seg som Amfi. I tillegg eier Olav Thon Gruppen ti kjøpesentre i Sverige.

Olav Thon Gruppen har i 2022 pågående flere store kjøpesenterprosjekt. Nyåpning av Triaden på Lørenskog er en del av et større utbyggingsprosjekt der enda flere butikker åpnes i 2023. Det pågår også et større ombyggingsprosjekt på Amfi Vågen i Sandnes, og Amfi Elverum.

Satser mer på café, restaurant og tjenester  

Kjøpesenteret er i økende grad et sted der folk møtes. I takt med at varehandelen endrer seg, satser Olav Thon Gruppen enda mer på steds- og byutvikling og bygger også boliger i forbindelse med sentrene. Konsernet leier dessuten mer ut til café, restaurant og tjenester enn tidligere, og ser også vekst innen utleie til helserelaterte leietagere.

Besøkstallene viser at folk i økende grad besøker kjøpesentrene. I 2022 var det 7,2 prosent flere besøkende enn 2021, og 5 prosent høyere sammenlignet med 2019. Samtidig går gjennomsnittlig kjøp per besøkende noe ned.

Olav Thon Gruppen ser videre at grensehandelen og besøkstallene på grensesentrene er på nivået fra før pandemien.

Konsernet kan konstatere fortsatt lav ledighet på lokaler til leie på kjøpesentrene i 2022 og få konkurser blant leietagerne.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Conveniencejobb